Schindler Diversity

חברה של אנשים

לשינדלר למעלה מ 1,000 סניפים ברחבי העולם ומעסיקה אנשים
מלאומים שונים ורקע אתני שונה.

על ידי יצירת תרבות ארגונית הכוללת את העובדים שלנו המוערכים
בזכות מיומנויותיהם ורעיונותיהם המגוונים, על ידי כך אנו יכולים לשרת טוב יותר את
הלקוחות שלנו ולהשיג את המטרות שלנו.

אנו שואפים להבטיח סביבת עבודה ללא אפליה מכל סוג שהוא. אנו
מצפים מעובדינו לעמוד בסטנדרטים אתיים גבוהים, הכוללים כיבוד זכויותיהם וכבודם של
אחרים.

 

כמו כן אנו מספקים הסדרי עבודה גמישים - כולל משרות במשרה
חלקית ושיתוף עבודה - על מנת למקסם את הפוטנציאל של כוח העבודה שלנו.

בשינדלר כחברה המקדמת גיוון, כל עובד מוסיף עוד צבע, קול, דעה ויכולת הייחודית לו.אנו מאמינים שכבוד הדדי והכרה בכל אדם כייחודי יעזרו לנו להשיג את המטרות של הקבוצה. אנו שואפים ליצור סביבת עבודה כוללת - עם הסדרים גמישים כמו שעות עבודה גמישות, משרה חלקית ושיתופי עבודה - שמגדילים את הפוטנציאל של כוח העבודה המגוון שלנו.

לשליחת קורות חיים