Green Mark của Singapore

Chứng nhận Green Mark được lập ra vào năm 2005 bởi Cơ Quan Quản Lý Thi Công ở Singapore với mục tiêu tăng cường sự nhận thức về các tòa nhà bền vững và thân thiện với môi trường. Chứng nhận này đánh giá các tòa nhà về tác động của chúng đến môi trường và hiệu suất của chúng.

Được bắt đầu trên cơ sở tự nguyện, Green Mark đã biến thành một chương trình bắt buộc vào năm 2008—chứng nhận đầu tiên trở thành bắt buộc đối với các tòa nhà mới tại Đông Nam Á. Green Mark thường được trích dẫn như "kiểu mẫu" cho các hệ thống xếp hạng môi trường khác ở các quốc gia lân bang.

Mỗi tòa nhà được đánh giá dựa trên số lượng các tính năng và phương pháp có hiệu quả sử dụng năng lượng và thân thiện với môi trường được kết hợp vào các dự án. Điểm được trao đối với việc kết hợp các tính năng thân thiện với môi trường. Tổng số điểm có được sẽ cung cấp một chỉ báo về mức độ thân thiện với môi trường của thiết kế và hoạt động của tòa nhà.


Có thể đạt điểm ở các thể loại:

Một khi đánh giá hoàn tất, Cơ Quan Quản Lý Xây Dựng sẽ trao thứ hạng dựa trên thang điểm sau đây:

Các sản phẩm bền vững về môi trường của Schindler là thích hợp hoàn hảo để giúp tòa nhà của bạn đạt được mức xếp hạng cao nhất có thể. Bằng việc sử dụng một sự kết hợp các sản phẩm của Schindler, bạn có thể đạt được điểm số cao hơn ở các thể loại Hiệu Quả Sử Dụng Năng Lượng, Chất Lượng Môi Trường Trong Nhà và Các Đặc Điểm Xanh Khác và Cách Tân.

Bên dưới là một số ví dụ về các tòa nhà đã sử dụng các giải pháp cách tân của Schindler để gúp đạt được chứng nhận Green Mark:

Liên hệ

Trụ sở chính:

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 Nguyễn Du, P. Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax +84 28 3821 3382

info@vn.schindler.com

Chọn khu vực