Indonesia GREENSHIP

Để hỗ trợ nó trong mục tiêu tăng cường một môi trường nhân tạo xanh hơn tại Indonesia, Hội Đồng Xây Dựng Xanh của Indonesia đã lập ra Chứng Nhận GREENSHIP. GREENSHIP sử dụng một hệ thống xếp hạng dựa trên các hệ thống xếp hạng khác trên khắp thế giới, nhưng nó kết hợp các đặc điểm riêng có của Indonesia.

Vào năm 2009, Indonesia chứng kiến sự thành lập của tổ chức đầu tiên trong nước này chuyên quảng bá các phương pháp xây dựng bền vững. Hội Đồng Xây Dựng Xanh của Indonesia (Green Building Council of Indonesia) là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, quảng bá hoạt động xanh/thân thiện với môi trường/tính bền vững trong quy hoạch, thực hiện và điều hành các tòa nhà và môi trường tại Indonesia.

Vào tháng 10, 2010, Hội Đồng Xây Dựng Xanh của Indonesia có tổng cộng 79 tổ chức thành viên. Hội Đồng Xây Dựng Xanh của Indonesia là một thành viên của Hội Đồng Xây Dựng Xanh Thế Giới (WGBC) và là đại diện duy nhất của WGBC tại Indonesia.


Điểm có thể thuộc các thể loại sau đây:

Liên hệ

Trụ sở chính:

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 Nguyễn Du, P. Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax +84 28 3821 3382

info@vn.schindler.com

Chọn khu vực