Tại Sao Phải Xanh

Mặc dù kế hoạch này chỉ được theo đuổi trên cơ sở tự nguyện, các mốc được BEAM công nhận tương đương với khoảng 25% không gian thương mại tư nhân và 10% nhà ở tư nhân đã hoàn thành mỗi năm.G11

Hiệp Hội BEAM và Hội Đồng Xây Dựng Xanh Hồng Kông (Hong Kong Green Building Council) cung cấp thông tin giới thiệu ngắn gọn sau đây cho BEAM trong ấn phẩm “Beam Plus, New Buildings, Version 1.1” của họ:

“BEAM nhằm cung cấp sự hướng dẫn có uy tín cho tất cả các bên có quyền lợi liên quan trong các ngành xây dựng và bất động sản về các phương pháp giúp giảm các tác động xấu của các tòa nhà đến môi trường, đồng thời cung cấp các môi trường nhân tạo có chất lượng. Nó đã được phát triển để đặt ra các tiêu chí về hiệu suất mẫu mực trong các tòa nhà; hiệu suất được kiểm tra và xác nhận độc lập thông qua một chứng nhận được ban hành độc lập. Một bản đánh giá theo kế hoạch này là tự nguyện.

BEAM đặt ra các tiêu chí về hiệu suất đối với một số vấn đề khác nhau về tính bền vững liên quan đến quy hoạch, thiết kế, thi công, khai thác, quản lý và điều hành và bảo dưỡng các tòa nhà. 'Các tín chỉ' được trao khi các tiêu chuẩn hoặc các tiêu chí đã đặt ra về hiệu suất được đáp ứng. Khi những tiêu chuẩn và tiêu chí này không được đáp ứng, sẽ có hướng dẫn về cách cải thiện hiệu suất. Những tín chỉ này được kết hợp để xác định thứ hạng hiệu suất chung."


BEAM sử dụng một phương pháp đánh giá riêng, tổng thể, nhấn mạnh đến tác động trong chu kỳ sử dụng. BEAM đánh giá các thể loại sau đây và sử dụng thang đánh giá sau đây:

Các tòa nhà được trao thứ hạng BEAM theo thang đánh giá sau đây:

Hiệu suất của các thang máy và thang cuốn trực tiếp áp dụng cho thể loại này có tầm quan trọng cao nhất: Sử Dụng Năng Lượng. Bằng việc sử dụng một số giải pháp thang máy hoặc thang cuốn tiết kiệm năng lượng của Schindler, tòa nhà của bạn có thể cải thiện rất nhiều hiệu quả sử dụng năng lượng và nhờ đó cải thiện điểm số ở lĩnh vực quan trọng này. Quan trọng hơn là bạn sẽ góp phần giúp bảo vệ môi trường và cung cấp một thế giới tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta.

Sau đây là một số thông tin tham khảo về các dự án có Chứng Nhận BEAM, sử dụng các Sản Phẩm của Schindler:

Liên hệ

Trụ sở chính:

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 Nguyễn Du, P. Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax +84 28 3821 3382

info@vn.schindler.com

Chọn khu vực