Schindler actively encourages work-life balance among employees.

Chúng Tôi Nâng Tầm... Cuộc Sống và Công Việc Nơi chuyên nghiệp và cá nhân hội tụ

Cam kết của chúng tôi với nhân viên là sẽ tạo ra môi trường làm việc thân thiện và minh bạch để mọi người có thể phát triển hết tiềm năng của mình trong bất kỳ vai trò nào.


Các lựa chọn làm việc linh hoạt giúp nhân viên Schindler cân bằng được cuộc sống và công việc.

Môi trường làm việc linh hoạt

Ở Schindler chúng tôi tôn trọng đồng nghiệp một cách chuyên nghiệp và chăm lo cho những cá nhân đóng góp cho thành công của công ty. Sự chăm lo này bao gồm nhiều lựa chọn linh hoạt - bất cứ khi nào có thể - các cách xử lý vấn đề.

Làm việc linh hoạt bao gồm cả làm việc từ xa.

Khả năng thích ứng

Các công cụ số được xem là cách làm việc mới và là một nhà tuyển dụng hướng tới tương lai chúng tôi tìm kiếm những cơ hội để giảm áp lực công việc hàng ngày mà vẫn đảm bảo hoàn thành công việc. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ để đáp ứng các lối sống khác nhau và giúp nhân viên cân bằng được giữa công việc và cuộc sống cá nhân để đảm bảo sức khỏe cũng như năng suất của mọi người.


Tìm hiểu thêm cách chúng tôi nâng tầm Con Người và khám phá những đóng góp đặc biệt của Schindler dành cho Xã Hội.

Contact us

Schindler Vietnam Ltd.
8/F, President Place Building
93 Nguyen Du St, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com