Nhân tài hôm nay. Lãnh đạo tương lai

Bạn có tài năng. Chúng tôi có các thước đo sự nghiệp. Tại Schindler, các vị trí quản lý cấp cao nằm trong tầm với của bạn.

Chương trình Phát triển Sự Nghiệp Schindler (SCDP) là một chương trình dài hạn, đào tạo học nghề về quản trị mang lại cho bạn cơ hội để đi lên những vị trí cao nhất – bao gồm những cơ hội triển vọng quốc tế và sự chỉ đạo chuyên nghiệp. Để gia nhập chương trình đầy hứng thú này, hãy tìm kiếm một vị trí còn trống trong khu vực hoặc quốc gia của bạn.


Thomas | Senior Electrical Engineer | Switzerland

Thomas | Giám đốc kinh doanh cấp cao tại JSG | Hong Kong

“Chương trình Phát triển Sự nghiệp Schindler đưa con người tới với nhau, đi trước một bước và mở ra những cánh cửa để đến với những thử thách trên toàn cầu.

"Với chương trình này tôi đã có cơ hộ tới Trung Quốc, nơi cho tôi cơ hội chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm của mình ở tầm quốc tế.”

Arantzazu | Head Fulfillment | Switzerland

Arantzazu | Giám đốc kỹ thuật | Tây Ban Nha

“Tại Schindler tôi tìm thấy tất cả những gì tôi cần để phát triển một cách chuyên nghiệp: đào tạo, cơ hội, thử thách và quan trọng nhất, những con người thích hợp nhất, tốt nhất; là những con người đã chỉ dạy cho tôi, thúc đẩy tôi và hỗ trợ cho tôi trong suốt 8 năm qua.”

Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: