Trung tâm nghề nghiệp

Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành nhà tuyển dụng được yêu thích trong ngành. Chúng tôi tìm kiếm những con người có thể tạo ra giá trị đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng cho Sự Phát Triển và Lớn Mạnh của bạn tại Schindler.

Con đường sự nghiệp của mỗi người không giống nhau

Schindler cung cấp các trang thông tin nội bộ trên cổng thông tin nội bộ, nơi các nhân viên của chúng tôi có thể tìm kiếm các Con đường phát triển Sự nghiệp tiềm năng cho sự phát triển chuyên môn của họ. Họ có thể xây dựng định hướng nghề nghiệp dựa trên các mối quan tâm riêng, các mục tiêu nghề nghiệp, các động lực, các khả năng và hiệu quả của mình và những vị trí đang còn trống mà Schindler đang tìm kiếm dựa trên nhu cầu kinh doanh.

Bạn sở hữu sự nghiệp của chính mình. Chúng tôi cung cấp các công cụ để đảm bảo sự thành công và sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của bạn. Cho dù bạn là một nhân viên đã có kinh nghiệm đang làm việc tại công ty hay là một nhân viên mới, nếu bạn tìm kiếm một thử thách mới, bạn sẽ chắc chắn tìm thấy các lựa chọn cho sự phát triển của mình.

Gia nhập Schindler và xây dựng sự phát triển chuyên nghiệp của bạn ngay hôm nay!


Trung tâm đào tạo Schindler

Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: