Schindler International Assignments

Sự nghiệp quốc tế

Schindler là một công ty đa quốc gia đòi hỏi những nhà lãnh đạo tài năng cao và có thể luân chuyển quốc tế tại bất cứ vị trí nào của công ty tại bất kỳ địa điểm nào. Sự luân chuyển quốc tế là phần chính yếu của chương trình phát triển con người tại Schindler. Chúng tôi cho bạn cơ hội để phát triển các tài năng của bạn trong một môi trường quốc tế với tiềm năng phát triển lên các vị trí quản trị ở tầm cao.

Các nhà quản lý quốc tế và nhiệm vụ của họ đã và đang luôn đóng vai trò chủ đạo trong sự thành công của chúng tôi. Tuy nhiên, cách thức tuyển chọn, tổ chức và quản lý lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi đang thay đổi nhanh chóng. Phát triển trong các thị trường mới đã làm gia tăng nhu cầu của công ty trong việc di chuyển con người và các nguồn nhân tài từ khắp thế giới.

Môi trường quốc tế

Ngày nay, đội ngũ đồng nghiệp, khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi mang các quốc tịch, văn hóa và sắc tộc khác nhau. Trong môi trường này, bạn là một tài sản rất giá trị đối với mọi nhà tuyển dụng nếu bạn có kinh nghiệm quốc tế.

Tại Schindler, bạn có thể tích lũy một hồ sơ kinh nghiệm quản lý quốc tế đầy thử thách ở bất kỳ quốc gia nào trong hơn 100 quốc gia hoặc hơn 1000 công ty mạng lưới trên toàn cầu.

Sự luân chuyển quốc tế sẽ mang lại cho bạn cơ hội để phát triển các năng lực quốc tế thông qua việc đối mặt hàng ngày với một nền văn hóa, quy tắc, nghi thức xã giao và lối sống khác.

Giải pháp thắng - thắng

Các nhiệm vụ quốc tế là phần chính yếu của chương trình phát triển con người tại Schindler. Các nhân viên đạt được lợi ích thông qua các trải nghiệm quốc tế, phát triển độc lập và chuyên nghiệp, và củng cố các triển vọng thăng tiến. Schindler đạt được lợi ích thông qua việc mở rộng sự phân bổ kiến thức và kỹ năng, bổ xung kỹ thuật chuyên biệt, và thúc đẩy nền văn hóa toàn cầu nhất quán nói chung.

Hỗ trợ toàn diện

Schindler là một công ty gia đình-thân thiện. Nhân viên và gia đình của họ có những mối quan tâm tự
nhiên về nhà ở, giáo dục, thuế và các vấn đề liên quan trong sự nghiệp. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng nhân viên của mình và gia đình họ có thể ổn định cuộc sống tại nơi ở mới được tốt nhất có thể.


Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: