Benefits of working for Schindler

Phúc lợi

Schindler luôn tuân theo chính sách phúc lợi của Tập đoàn cho dù ở bất kỳ quốc gia nào, trong đó bao gồm lợi nhuận, tài sản nội bộ, hiệu quả cá nhân và các thông lệ tại thị trường nơi công ty hoạt động. Chính sách tại Schindler bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng và các phúc lợi khác.

Chính sách tiền lương của chúng tôi dựa trên kết quả hiệu suất và ghi nhận sự đóng góp của nhân viên cho công ty thông qua các mức lương cạnh tranh và thưởng công bằng thông qua các yếu tố:

  • Lợi nhuận kinh doanh
  • Tài sản nội bộ
  • Hiệu quả cá nhân
  • Các thông lệ của thị trường nơi công ty đang hoạt động

Chúng tôi thường xuyên thực hiện các kiểm tra so sánh về lương không chỉ để ứng với các thành phần của lương (lương cơ bản, thưởng và các phúc lợi khác) theo các thông lệ của ngành, mà còn khuyến khích sự tối ưu hóa của gói lương mà chúng tôi đưa ra.

Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: