From professional training to international careers, there are many reasons for Schindler employees to stay.

Chúng tôi phát triển... tài năng Trở thành một thành viên của đại gia đình Schindler

Tại Schindler, chúng tôi biết cách phát triển tài năng của bạn. Hãy khám phá những lí do vì sao bạn gia nhập gia đình của chúng tôi

 

Contact us

Schindler Vietnam Ltd.
8/F, President Place Building
93 Nguyen Du St, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com