You can make a difference at Schindler.

Chúng tôi giúp bạn... tỏa sáng Chúng tôi đòi hỏi sự hoàn hảo

Bạn có tài năng, tham vọng và tầm nhìn giúp chúng tôi kiến tạo các thành phố tương lai?

 

Contact us

Schindler Vietnam Ltd.
8/F, President Place Building
93 Nguyen Du St, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com