Chúng tôi đang tìm kiếm

Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành nhà tuyển dụng được yêu thích trong ngành. Chúng tôi tìm kiếm những con người có thể tạo ra giá trị đặc biệt cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng cho Sự Phát Triển và Lớn Mạnh của bạn tại Schindler.

Chúng tôi luôn tuân theo những giá trị Schindler. Những nhà lãnh đạo của chúng tôi Lập kế hoạch kinh doanh, Gắn kết con người và Đạt Kết quả. Tất cả chúng tôi đều không ngừng làm việc để sáng tạo ra những giá trị khác biệt cho khách hàng.

Các cơ hội việc làm tại Schindler sẽ được thông tin tới một phạm vi đa dạng ứng viên với xuất xứ, kinh nghiệm trong ngành và cấp độ chuyên ngành khác nhau. Việc có một bằng cấp về kỹ thuật hoặc kiến thức về kinh doanh có thể mang lại cho bạn một khởi đầu tốt.

Điều hành hoạt động công trường

Là một đồng nghiệp trong lĩnh vực Điều hành Hoạt động Công trường, bạn sẽ đóng vai trò góp phần vào công tác vận hành hoạt động của chi nhánh công ty nơi bạn làm việc. Điều này bao gồm công tác quản trị các nguồn lực và kiến thức của Schindler để quản lý các hoạt động tập trung vào thị trường, nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, tối đa hóa lợi nhuận, cũng như sự an toàn, cam kết và phát triển của nhân viên.

Looking for sales people

Kinh doanh bán hàng

Làm việc trong lĩnh vực Kinh doanh bán hàng cho các phòng Bảo trì (EI), Cải tiến (MOD), và Lắp đặt mới (NI), bạn sẽ tập trung vào việc xác định nhu cầu của khách hành cho từng phân khúc thị trường, định nghĩa các chiến lược kinh doanh bán hàng, quản lý sản phẩm và quá trình thực hiện hợp đồng để cải thiện sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả và lợi nhuận.
 

Looking for people for technical and field support

Kỹ thuật và hỗ trợ công trường

Sự nghiệp tại tổ chức Kỹ thuật và Hỗ trợ công trường của chúng tôi sẽ đặt bạn lên vị trí tuyến đầu của hoạt động kinh doanh. Bạn sẽ đóng góp vào việc cung cấp kỹ thuật đẳng cấp nhất, giới thiệu những phương pháp và tiêu chuẩn xuất sắc về lắp đặt và bảo trì. Bạn sẽ giúp cho chi nhánh công ty của mình đảm bảo những cấp độ cao nhất về đào tạo công trường, tài liệu công trường và cấp chứng chỉ cho kỹ thuật viên, cũng như mang tới sự hỗ trợ công trường tốt nhất cho những nhiệm vụ phức tạp liên quan tới kỹ thuật.

Nhân sự

Làm việc với đội ngũ Nhân sự, bạn sẽ hỗ trợ các nhân viên và đội ngũ quản lý các lĩnh vực. Bạn sẽ giúp đóng góp vào sự thành công của công ty thông qua việc đảm bảo cung cấp sự gắn kết và có chất lượng cao về con người. Phòng Nhân sự có những hệ thống, công cụ và quy trình để hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ công ty và đảm bảo sự đối xử công bằng đối với toàn thể nhân viên.

Looking for Finance professionals

Tài chính

Làm việc cho Phòng Tài chính, bạn sẽ đóng góp vào 3 chức năng chính của lĩnh vực Tài chính – quản lý nguồn tài chính của công ty, đảm bảo các quy trình Tài chính/Kiểm soát với hiệu quả và chất lượng cao, và quản lý kế hoạch và kiểm soát kinh doanh của công ty.
 

Hãy là một nhà lãnh đạo

Các nhà lãnh đạo của chúng tôi Lập kế hoạch, Gắn kết nhân viên và Đạt Kết quả. Chúng tôi mong đợi tất cả các lãnh đạo tại Schindler có thể tạo ra và duy trì một môi trường làm việc an toàn và luôn gắn liền với các giá trị của công ty, và hỗ trợ cho sự thành công không ngừng của công ty.

Khung Lãnh đạo Schindler của chúng tôi mô tả các hành vi ứng xử cốt yếu của các nhà lãnh đạo. Điều này là nền tảng cho mọi đánh giá về lãnh đạo, lựa chọn và các hoạt động phát triển. Đánh giá Phát triển Lãnh đạo được thực hiện hàng năm và đưa tới các cuộc trao đổi giữa nhân viên và quản lý trực tiếp. Các hoạt động phát triển dành cho các nhân viên để cải thiện các kỹ năng lãnh đạo được xác định và bắt đầu thực hiện.

Các cơ hội về phát triển lãnh đạo, như các chương trình đào tạo, phân bổ các dự án đặc biệt, các nhiệm vụ phát triển quốc tế, luân chuyển công tác, v.v, được mang tới cho mọi cấp độ nhân viên tại Schindler nhằm mang lại cơ hội để nâng cao các hành vi ứng xử lãnh đạo.

Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: