Schindler Values

Cam kết của chúng tôi

Thành công của Schindler ngày nay được cam kết bởi các giá trị cốt lõi truyền thống như dịch vụ khách hàng, chất lượng và an toàn, kết hợp với thế mạnh chính của sự sáng tạo và không ngừng đổi mới để tạo ra các giải pháp thông minh nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng.


An toàn

Có trên 60.000 nhân viên Schindler làm việc để phục vụ hơn một tỉ người sử dụng thang máy và thang cuốn mỗi ngày. Sự an toàn đối với từng khách hàng và nhân viên luôn được ưu tiên trên hết.

Chất lượng

Schindler luôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn Thụy Sỹ trong thiết kế sản phẩm, thời gian giao hàng, chế độ bảo trì, và hiện đại hóa. Những quy trình và giải pháp vận chuyển cũ kỹ sẽ được thay thế bằng các giải pháp hiện đại và đáng tin cậy nhất.

Tạo giá trị cho khách hàng

Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu khách hàng là cơ sở trong việc thiết kế và cung cấp mọi sản phẩm và dịch vụ của Schindler.

Cam kết phát triển con người

Chỉ có sự thấu hiểu mới có thể tạo ra những giá trị hoàn hảo cho khách hàng. Chúng tôi cam kết phát triển các kỹ năng cần thiết cho nhân viên để họ có thể làm việc hiệu quả cũng như  đáp ứng tất cả các nhu cầu nhằm mang lại giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng từ các sản phẩm của Schindler. Schindler nỗ lực trở thành một nhà tuyển dụng được tin tưởng trong ngành và ở mọi quốc gia trên thế giới. Chúng tôi tăng cường tính đa dạng, cơ hội trong tuyển dụng và phát triển nhân viên

Sự liêm chính

Tất cả nhân viên của chúng tôi - bất kể vị trí nào, bất kỳ nơi nào trên thế giới đều phải tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử của Schindler. Nhân viên của chúng tôi tuân thủ bản sắc văn hóa trung thực, cởi mở và hành vi hợp đạo đức. Đây là điều chúng tôi cam kết xây dựng và đòi hỏi từ nhân viên của mình.

Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: