Schindler Safety

An toàn tại Schindler

An toàn là giá trị căn bản của Schindler. Điều này được tìm thấy trong các sản phẩm dịch vụ và trong cách làm việc của chúng tôi. An toàn và sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu cho những ai làm việc cho chúng tôi.

An toàn

Có trên 60.000 nhân viên Schindler làm việc để phục vụ hơn một tỉ người sử dụng thang máy và thang cuốn mỗi ngày. Sự an toàn đối với từng khách hàng và nhân viên luôn được ưu tiên trên hết.

Chúng tôi tin rằng mọi trường hợp bị thương, bị bệnh và tai nạn liên quan đến công việc là có thể phòng tránh được, và chúng tôi nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và sức khỏe.

Văn hóa coi trọng sự an toàn của chúng tôi dựa trên yếu tố phòng ngừa, nhận thức nguy hiểm, không ngừng cải thiện và tuân thủ các quy định đã được đề ra. Chúng tôi khắt khe trong việc tuân thủ các quy định về an toàn hiệu suất. Theo tiêu chí kinh doanh của công ty, nhân viên của chúng tôi làm việc độc lập nên văn hóa coi trọng sự an toàn sẽ chỉ có hiệu quả toàn diện khi mỗi cá nhân áp dụng và tuân thủ bản sắc văn hóa đó.

Tất cả các công ty trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn trong tập đoàn phải tuyệt đối tuân thủ luật hiện hành. Đây là yêu cầu Chính Sách của chúng tôi và Các Tiêu Chuẩn về An Toàn của Tập Đoàn. Các biện pháp sẽ được bổ sung để đáp ứng các rủi ro nếu hợp lý.

Liên hệ

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 đường Nguyễn Du, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hô Chí Minh City, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com

Chọn khu vực: