At Schindler we’re elevating the world of tomorrow.

Chúng tôi kiến tạo... các thành phố Dẫn đầu trong các giải pháp di chuyển đô thị

Tại Schindler, sứ mệnh của chúng tôi là giữ cho các thành phố luôn di chuyển. Tìm hiểu thêm.

 

Contact us

Schindler Vietnam Ltd.
8/F, President Place Building
93 Nguyen Du St, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax. +84 28 3821 3382
info@vn.schindler.com