Schindler Holding AG: Thay đổi cơ cấu tổ chức

26.01.2017

Thay đổi cơ cấu tổ chức cấp Ban quản trị và Ủy ban chấp hành


Như đã thông báo trước đó vào ngày 15 tháng 1 năm 2016, ông Silvio Napoli được để cử lên vị trí chủ tịch kế nhiệm ông Alfred N. trong cuộc họp Hội cổ đông ngày 16 tháng 3 năm 2017. Alfred N. Schindler sẽ vẫn tiếp tục đóng góp là thành viên của Hội đồng và Ủy Ban Bổ nhiệm mới. Các thành viên còn lại của Ủy Ban sẽ là Silvio Napoli (Chủ tịch), Luc Bonnard và Karl Hofstetter.

Tobias Staehelin sẽ được đề cử vào vị trí Ban quản trị tại Cuộc họp cổ đông ngày 16 tháng 3 năm 2017, và Patrice Bula được đề xuất làm thành viên mới của Ủy ban hội đồng.

Pius Baschera sẽ là Phó Chủ tịch và Monika Bütler được bầu là thành viên của Ủy ban Kiểm toán.

Tất cả các thành viên của Hội đồng, ngoại trừ Rolf Schweiger và Klaus Wellershoff sẽ được tái bầu cử tại Cuộc họp cổ đông ngày 16 tháng 3 năm 2017.

Dựa trên kế hoạch kế nhiệm dài hạn, Ban Quản trị quyết định Michael Nilles, Giám đốc kĩ thuật công nghệ sẽ được bầu vào Ban Quản trị tại Cuộc họp cổ đông ngày 16 tháng 3 năm 2018 và sẽ tiếp tục làm việc cho Ban Giám Sát và Ủy ban Chiến Lược (trước đó là Ủy ban Giám sát và Bổ nhiệm).

Theo kế hoạch thì Michael Nilles sẽ phụ trách phần lập chiến lược về kỹ thuật công nghệ của Schindler tại cấp Tập đoàn, và đánh giá tổng quan về các hoạt động IoT. Michael Nilles sẽ tiếp tục báo cáo công việc hiện tại của mình cho CEO đến khi quyết định người kế nhiệm tiếp theo.

Do đó Ủy ban Giám sát và Chiến lược tạm thời chỉ gồm có hai thành viên, là Chủ tịch Silvio Napoli và Karl Hofstetter.

Theo đó Ban Quản trị sẽ quyết định xét duyệt lại cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chấp hành của Tập đoàn theo quy định như sau:

Christian Schulz, hiện đang quản lý Service Business, sẽ được chỉ định làm Trưởng Bộ phận điều hành, chịu trách nhiệm về cả Lắp đặt mới và Dịch vụ trong kinh doanh.

Egbert Weisshaar, hiện đang quản lý Bộ phận lắp đặt thang cuốn được chỉ định làm Trưởng bộ phận lắp đặt thang cuốn và chuỗi cung ứng tại Ủy ban Chấp hành của Tập đoàn.

Oswald Schmid, hiện đang quản lý Bộ phận Lắp đặt mới và chuỗi cung ứng, sẽ ngưng làm việc cho Ủy ban Chấp hành của Tập đoàn. Ông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Tập đoàn như Tư vấn viên cho lĩnh vực chuyên môn riêng. Các thay đổi trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.

Thêm vào đó Ban Quản trị đã quyết định phân bổ lại các nhiệm vụ quản lý cho khu vực như sau: chịu trách nhiệm cho Hoạt động tại Trung Đông sẽ chuyển từ Khu vực APME (Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông) sang Khu vực Nam Âu.

Miguel A. Rodriguez, hiện đang quản lý Khu vực APME, sẽ rời Ủy ban Chấp hành Tập đoàn. Ông sẽ vẫn làm việc cho Tập đoàn đến khi nghỉ hưu vào năm 2018.

Robert Seakins, hiện là CEO Schindler Úc, được chỉ định làm Trưởng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Ủy ban Chấp hành Tập đoàn. Các thay đổi trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Theo đó vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Chấp hành Tập đoàn sẽ gồm có: Thomas Oetterli (CEO), Erich Ammann (CFO và Phó CEO), Karl-Heinz Bauer (CTO), David Clymo (Nhân sự), Paolo Compagna (Bắc Âu), Carlos Guembe (Nam Âu), Albert Haffert (Field Quality & Excellence), Andre Inserra (Hoa Kỳ), Michael Nilles (Giám đốc Công nghệ số), Christian Schulz (Điều hành), Robert Seakins (Châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ), Egbert Weisshaar (Thang cuốn và Chuỗi cung ứng) và Daryoush Ziai (Trung Quốc).

Liên hệ

Trụ sở chính:

Công ty TNHH Schindler Việt Nam
Lầu 8, Tòa nhà President Place
93 Nguyễn Du, P. Bến Nghé,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel. +84 28 3521 4890
Fax +84 28 3821 3382

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0906 772 282

Email: sales.vn@schindler.com

Chọn khu vực