Schindler - Yasal Şartlar ve Koşullar

Schindler Holding Ltd. ve/veya bağlı şirketlerinin ("Schindler") web sitelerine ("Web Siteleri") erişim, aşağıda belirtilen yasal şartlara ve koşullara ("Şartlar ve Koşullar") tabidir.
 

1. Erişim ve Kabul

Web Sitelerine erişim sağlayarak herhangi bir kısıtlama veya nitelendirme olmadan bu Şartları ve Koşulları kabul etmektesiniz. Web Sitelerini ve Web Sitelerinde yer alan hizmetleri yalnızca yürürlükteki tüm kanunlara ve bu Şartlara ve Koşullara bağlı kalmanız halinde kullanabilirsiniz. Bu Şartlar ve Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Schindler Web Sitelerini ziyaret etmeye devam etmeyiniz.
 

2. Amaç ve Kullanım

Web Sitelerinde yayınlanan içerik ve bilgiler, ilgili kişilere yönelik bilgiler olarak sağlanmaktadır ve sadece bilgi amaçlı olarak kullanılabilirler. Ürünler ve hizmetlere ilişkin bilgiler, sınırlı coğrafi alanlar ve pazarlarla ilgili olabilirler. Web Sitelerinde bir ürüne veya hizmete yapılan gönderi, ilgili ürünün veya hizmetin sizin konumunuzda mevcut olduğunu, mevcut kalacağını veya kullanılabilir olacağını ima etmemektedir.
 

3. Teklifte Bulunmama

Web Sitelerinde yayınlanan hiçbir içerik veya bilgi, Schindler tarafından yapılmış bir teklif teşkil ediyor sayılmayacaktır. Schindler, kendisi tarafından sunulan fiyat teklifleri açısından Web Sitelerinin içeriğine dayanarak yapılan talepleri reddetme hakkını saklı tutmaktadır.

Schindler ürünlerine yönelik siparişler, Web Siteleri üzerinden verilmeyecektir ve verilemeyecektir.
 

4. Yükümlülüğe Sahip Olmama

Schindler'in Web Sitelerine erişim ve/veya Web Sitelerinin kullanılması nedeniyle veya bağlantılı olarak meydana gelen zararlarla ilgili yükümlülüğü, kanunlar tarafından izin verilen en geniş kapsamda dışarıda bırakılmaktadır.

Schindler hiçbir koşul altında arızi, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar, kar kaybı, beklenilen tasarruf kaybı, veri kaybı, iş kesintisi, itibar kaybı, üçüncü şahıs hak talepleri, gecikme zararı veya cezai zararlardan dolayı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

Schindler özellikle Web Sitelerini kullanmanız, Web Sitelerine erişmeniz veya Web Sitelerinden herhangi bir materyal indirmeniz neticesinde bilgisayarınıza veya diğer mülklerinize bulaşabilecek virüsler nedeniyle uğranılan veya meydana gelen zararlardan dolayı herhangi bir yükümlülüğe veya sorumluluğa sahip olmayacaktır. Web Sitelerinden materyal indirmeye karar vermeniz halinde, bunu riskleri size ait olarak yaparsınız.
 

5. Garantide Bulunmama

Web Sitelerinde yayınlanan içerik ve bilgiler, herhangi bir garanti veya beyanda bulunulmadan size "olduğu gibi" ve "kullanıldığı gibi" sunulmaktadır. Schindler, kanunlar tarafından izin verilen en geniş kapsamda Web Sitelerinin ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğu gibi garantiler başta olmak üzere her türlü açık veya zımni garantiyi veya beyanı reddetmekte veya dışarı bırakmaktadır.

Schindler özellikle Web Sitelerinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin güncelliği, doğruluğu, niteliği, tamlığı veya mevcudiyeti ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Schindler özellikle Web Sitelerinin teknik olarak erişilebilirliği, uygunluğu veya kusursuzluğu ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.

Schindler özellikle Web Sitelerinde yayınlanan içeriği veya bilgileri kullanmanızın üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır.
 

6. Fikri Mülkiyet Haklarının Saklı Tutulması

Web Sitelerinin ve içeriklerinin telif hakları veya diğer kanunlar tarafından korunması saklı tutulmaktadır. Web Sitelerinde gösterilen ticari markalar, logolar, hizmet işaretleri ve ticari unvanlar korunmaktadır ve tescil edilmiştir.

Web Sitelerinde yayınlanan içeriğin veya bilgilerin izinsiz kullanımları veya Web Sitelerine ait herhangi bir kısmın izinsiz olarak çoğaltılması, iletilmesi veya diğer türlü kullanımları, Schindler'in veya üçüncü şahısların telif haklarını, ticari markalarını, gizliliğini, aleniliğini veya diğer haklarını ihlal edebilir ve bunlara izin verilmemektedir.

Çoğaltma ve iletme izinlerine ilişkin talepler email@schindler.com e-mail adresine gönderilebilir.
 

7. Linkler

Web Siteleri, üçüncü şahıs içerikleri içerebilir veya diğer web sitelerine linkler verebilir. Schindler'in bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır ve üçüncü şahıs web sitelerine riskleri size ait olacak şekilde giriş yaparsınız.

Schindler Web Sitelerinden diğer web sitelerine verilen linkler, sadece size bilgi ve kolaylık sağlanması amacıyla verilmektedir. Schindler, üçüncü şahıs web sayfalarını ve Web Sitelerine link veren web sitelerini incelememiştir. Schindler, Web Siteleri dışındaki bu web sayfalarının veya Web Sitelerine bağlantılı diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.

Schindler, bu harici web sitelerinin ve kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu değildir ve bu web sitelerinde mevcut olan içerikleri, ürünleri veya diğer materyalleri onaylamamıştır ve bunlardan sorumlu veya yükümlü değildir. Web Sitelerinden herhangi birinin çerçeve içerisine alınması, deep-linking, scraping vs.ye izin verilmemektedir ve Schindler bu gibi eylemlerden dolayı yükümlülüğe sahip değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza başvurunuz.
 

8. Gizlilik Politikası

İnternet genellikle güvenli bir ortam değildir. İnternetin açık bir ağ olduğunu ve herkes tarafından erişilebilir olduğunu kabul etmektesiniz. Schindler, kişisel verilere yürürlükteki veri koruma kanunlarına göre muamele etmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza başvurunuz.
 

9. Spesifik Kullanım Şartları

Web Sitelerinin bazı sayfalarına veya kısımlarına erişilmesi veya bunların kullanılması spesifik kullanım şartlarına tabi olabilir. Farklı şartlar birbirlerini tamamlayacaktır. Bir ihtilaf olması halinde, spesifik şartlar bu Şartlar ve Koşullara üstün gelecektir.
 

10. Şartlar ve Koşullardaki revizyonlar

Schindler, öncesinde bildirimde bulunmadan ve kendi takdirine bağlı olarak bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebilir, ekleme yapabilir, kaldırabilir veya başka bir şekilde güncelleyebilir. Web Sitelerini kullandığınızda bu değişiklikleri kabul edersiniz ve revize edilmiş olan Şartlar ve Koşullar sizi bağlar.
 

11. Sonuçlar

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal ettiğinizi fark etmemiz halinde, Schindler tarafından sunulan hizmetleri kullanmanızın engellenmesi ve Web Sitelerine yerleştirmiş olduğunuz bilgilerin, verilerin ve içeriklerin kaldırılması dahil olmak üzere herhangi bir zamanda ve öncesinde bildirimde bulunmadan derhal düzeltici tedbir alabiliriz. İhlaliniz neticesinde zarara uğramamız halinde, kendi takdirimize bağlı olarak sizden tazminat talebinde bulunabiliriz.
 

12. Amir Kanun ve Yetkili Mahkeme

Zorunlu yasal hükümlere tabi olarak, Web Sitelerinin kullanılması ve bundan kaynaklanan veya bağlantılı olan tüm yasal anlaşmazlıklar münhasıran İsviçre hukukuna göre yönetilecektir ve Hergiswil/Nidwalden Kantonu, İsviçre mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunulacaktır.
 

Son Güncelleme: Aralık 2013