19.02.2013

Büyüme ve daha fazla karlılık

Schindler, bireysel piyasalarındaki farklı gelişmelere rağmen 2012 yılında iyi bir büyüme kaydetti ve işletme performansını arttırdı. Alınan siparişlerde % 8,7 oranında artış görüldü ve elde edilen gelir %5,1 oranında arttı. Yerel para birimlerinde, sırasıyla % 8,5 ve % 5,0 oranında artış yaşandı. Asansör ve yürüyen merdiven işletmesi 1 029 milyon CHF işletme karı elde etti, ilgili EBIT payı ise %12,5 oldu. Toplam net kar olan 730 milyon CHF bir önceki yıl elde edilen rakamdan oldukça yüksek.

Yüksek düzeyde sipariş alındı

Avrupa’da inşaat sektörünün gelişmesi biraz negatif yöndeydi ve bireysel piyasalar arasında önemli farklar mevcuttu. ABD inşaat sektörü önceki haline kıyasla ekonomide canlanma yarattı Asya / Pasifik bölgesinin yanı sıra Güney Amerika’da da son derece memnun edici gelişmeler raporlandı, Çin ve Hindistan gibi büyümekte olan piyasalarda güçlü, tek rakamlı büyüme oranları elde edildi.

Schindler, oldukça farklı bu piyasa eğilimlerine rağmen, tüm bölgelerden aldığı siparişlerde artış olduğunu raporladı. Asya / Pasifik bölgesi büyümeye en büyük desteği veren bölge oldu. Bunu Kuzey, Orta ve Güney Amerika izledi. Sonuç olarak, alınan siparişlerin toplamı 8 967 milyon CHF’ye ulaşarak bir önceki yılın rakamını % 8,7 oranında geçti. Yerel para birimlerinde % 8,5 oranında bir artış kaydedildi. Bu artış esas olarak Asya ve Güney Amerika’nın büyüyen piyasalarındaki yeni kurulumlar ile elde edildi.

Asansör ve yürüyen merdiven işinde daha fazla karlılık

Elde edilen gelirde % 5,1 artış yaşandı ve toplam gelir 8 258 milyon CHF’ye ulaştı (yerel para birimlerinde + % 5,0). Bu artış esas olarak büyüyen piyasalardaki yeni kururlumlar ile elde edildi. 14 milyon CHF tutarında pozitif döviz etkisi kaydedildi.

İşletme karı (EBIT) 198 milyon CHF veya % 23,8 oranında artarak 1 029 milyon CHF’ye ulaştı. 2011 yılının dördüncü çeyreğinde, 135 milyon CHF’lik yeniden yapılandırma maliyetleri haricinde, toplam 63 milyon CHF veya % 6,5 artış görüldü. Dövizin 16 milyon CHF’lik hafif negatif bir etkisi oldu. LEAP (Uygulamada Liderlik ve Performans Hızlandırma)  olarak anılan tedbirler paketi sayesinde, üretkenlik ve maliyet yapısı açısından ilerleme kaydedildi (devam eden fiyatlandırma ve maliyet baskılarına rağmen) ve % 12,5 EBIT payı kaydedildi (bir önceki yıl: % 10,6 veya yeniden yapılandırma maliyetleri hariç % 12,3). 2012 yılının dördüncü çeyreğinde, EBIT payı % 12,6 oldu.

Grup rakamları

Grubun toplam işletme karı (EBIT) 990 milyon CHF, toplam net karı ise 730 milyon CHF. Elde edilen bu toplam net kar rakamı bir önceki yılın rakamı olan 601 milyon CHF’den % 21,5 daha yüksek bir rakam. 2011'de kaydedilen 35 milyon CHF değerindeki bir defaya mahsus olan muhasebe kazanımı için ayarlanarak ve vergilerden  sonra gelen 98 milyon CHF’lik yeniden yapılandırma maliyetleri hariç tutularak, net kar 2012 yılında % 9,9 artmıştır.

Genel Görünüş

Makro ekonomik koşullar belirsizliğini koruyor. Schindler inşaat sektörünün Asya’daki büyüyen piyasalarda daha hızlı büyümesini bekliyor. Büyüme Kuzey, orta ve Güney Amerika’da da devam edecek. Bu esnada, Güney Avrupa’daki büyümenin düşük düzeyde istikrara ulaşması beklenirken, Kuzey Avrupa’da hafif bir artış yaşanabilir.

Schindler, güçlü sipariş birikmeleri sayesinde, 2013 yılında gelirinin yerel para birimleri cinsinden yaklaşık % 6 oranında artarak (öngörülemeyen olaylar haricinde) net karın 740 milyon CHF’den 790 milyon CHF’ye çıkmasını bekliyor.

http://www.schindler.com/com/internet/en/investor-relations/reports.html