Vylepšenie vašich zariadení

Vyberte si jedno z nasledujúcich efektívnych a jednoduchých riešení, ktoré maximalizujú bezpečnosť, komfort jazdy a používanie, dostupnosť a vzhľad vášho zariadenia. Pomáhame vám týmto chrániť a vylepšovať vaše nehnuteľnosti, ako aj zvyšovať ich hodnotu. Investujte do bezpečnosti susedov a spokojných nájomníkov a znížte prevádzkové náklady.

Vylepšenie vašich zariadení

Spoľahlivosť
Nechajte si vymeniť staršie elektromechanické systémy novými technológiami pre zlepšenie spoľahlivosti a bezpečnosti výťahu.

Výkon
Zlepšite výkon výťahu a dosiahnete plynulejšiu jazdu vďaka moderným riešeniam.

Bezpečnosť
Majte svoje zariadenia v súlade s novými bezpečnostnými prvkami a využívajte náš vylepšený dispečing.  

Vylepšenie vašich zariadení

Energetické úspory
Nové energeticky úsporné komponenty pomáhajú starším zariadeniam, spotrebujú menej energie a zaistia ďalšie úspory v nasledujúcich rokoch.

Zabezpečenie
Kontrolujte svoje výťahy, majte prehľad o pohybe osôb vo vašich priestoroch, zamedzte neoprávnenému použitiu a predíďte vandalizmu.

Vzhľad
Nepodceňujte vzhľad výťahu. Kabína je cestovný prostriedok, v ktorom sa musíme cítiť príjemne a bezpečne.
 

Neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko

vyberte si podľa regiónov