Mestská mobilita Schindler

Schindler Excellence

Keď sme pred niekoľkými rokmi zavádzali náš nový servisný produkt Schindler Excellence, našim cieľom bolo nie naplniť potreby našich zákazníkov, ale prekonať ich. S výsledkom budete spokojní určite aj vy.

Skúsení servisní technici na dosah

Zákaznícky servis našej spoločnosti pokrýva celú Slovenskú republiku, v rámci ktorej pôsobí viac ako 40 našich servisných technikov. Väčšina z nich má dlhoročné skúsenosti a dobre pozná potreby zákazníkov, technické zvláštnosti jednotlivých zariadení, ako aj miestne špecifiká a zvyklosti.

Spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001 a riadi sa ustanoveniami európskej normy STN EN 13015 - Údržba výťahov a pohyblivých schodov.

Bezpečnosť, spoľahlivosť a kompetentnosť

Naša spoločnosť stavia metodiku údržby na najvyšších bezpečnostných a kvalitatívnych štandardoch, ktorých cieľom je nielen zabezpečenie absolútnej bezpečnosti servisovaných zariadení, ale tiež eliminovanie akýchkoľvek prestojov v prevádzke zariadení. A to bez ohľadu na to, či sú spôsobené opravami, údržbou alebo technickými poruchami. Predpokladané opravy vykonávame preventívne, resp. ich preventívne ponúkame. Naša metodika údržby sa sústreďuje na potreby užívateľov a predstavuje dôležitý predpoklad pre spoľahlivú prevádzku zariadení.

V rámci služieb Schindler Excellence okrem iného ponúkame:

  • Kompletnú údržbu výťahu, eskalátora alebo pohyblivého chodníka po celú dobu jeho životnosti.
  • Dostupnosť mechanických náhradných dielov po dobu 20 rokov.
  • Obojsmernú komunikáciu s centrálnym dispečingom, ktorý je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne a údržbu zariadení pre núdzové volanie - bez ohľadu na to, aký typ servisnej zmluvy z programu Schindler Excellence ste si vybrali.
  • Bezplatné vyslobodzovanie osôb z výťahu 24 hodín denne.
  • Po celej Slovenskej republike sú k dispozícii naše servisné strediská so zásahovou službou, ktorá je základom pre rýchlu komunikáciu a reakciu na vaše potreby.
  • Čistenie strojovne, strechy kabíny a priehlbne šachty, z ktorých odstraňujeme nečistoty spôsobené prevádzkou zariadenia.

Neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko

vyberte si podľa regiónov