Mestská mobilita Schindler

Prehľad servisných zmlúv

Bezpečnosť prevádzky a pravidelná údržba sú bezpochyby základnými potrebami každého prevádzkovateľa zariadení. Naša spoločnosť ale ponúka viac - vytvorili sme balíčky s voliteľnými službami, tak aby sme mohli lepšie vyhovieť všetkým vašim osobným požiadavkám, alebo špecifickým požiadavkám vašej prevádzky.

Kompletná údržba (All–In)

Údržba a revízie presne na mieru podľa potrieb užívateľov a daného zariadenia. Nevyhnutné opravy opotrebovaných súčastí vykonávame podľa vlastného uváženia samostatne a bez fakturácie ďalších nákladov. Prevádzkové poruchy odstraňujeme v pracovných dňoch od 7 do 15 hod. bez toho, aby sme Vám účtovali akékoľvek náklady navyše.

Základná údržba (Štandard)

Údržba je vykonávaná v rovnakej kvalite ako kompletná údržba. Opravy a odstraňovanie porúch nie sú zahrnuté v servisnom paušále.

Základná starostlivosť (len odborné prehliadky)

Minimálny povinný rozsah servisných činností daný aktuálnou legislatívou.

Balíčky s voliteľnými službami

e-Alarm
Komunikačný systém núdzového volania spája dvojcestnou linkou interkom v kabíne výťahu s centrálnym dispečingom firmy Schindler v Poprade, a to 24 hodín denne - 7 dní v týždni. Naši vyškolení pracovníci sa starajú o osoby, ktoré uviaznu v zaseknutom výťahu a okamžite podnikajú kroky pre ich vyslobodenie.

Komfort
Rozšírenie základnej údržby: poruchy v priebehu bežnej pracovnej doby odstraňujeme bez účtovania ďalších nákladov, pričom drobný materiál vynaložený na opravy je do predom stanovenej hodnoty poskytovaný zdarma.

Flexibilita
Údržba a opravy aj mimo pracovnú dobu: pondelok až piatok od 7 do 22 hodín.

Kontaktujte nás, naši pracovníci s vami ochotne prerokujú všetky možnosti ponuky servisných služieb, ktorá vám bude doslova ušitá na mieru.

Neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko

vyberte si podľa regiónov