Mestská mobilita Schindler

Nové výťahárske normy

Nové výťahárske normy EN 81-20/50:2014 prinášajú väčšiu bezpečnosť a viac komfortu pri jazde výťahom.

Nové výťahárske normy: Schindler je pripravený.