On-line prehľad servisu pre vaše výťahy a eskalátory

Spravujte svoje portfólio výťahov a eskalátorov on-line alebo na cestách so Schindler Dashboard a Schindler Dashboard Mobile. S týmito nástrojmi budete mať prístup k servisným prácam na vašich zariadeniach a ku všetkým záznamom v reálnom čase, kedykoľvek a kdekoľvek.

Schindler Dashboard Mobile

Schindler Dashboard k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek

Schindler Dashboard je navrhnutý tak, aby ste mali prehľad o údajoch, udalostiach a stave vašich zariadení v reálnom čase. Váš Schindler Dashboard poskytuje neobmedzený prístup k údajom, číslam a plánom údržby.
Môžete si skontrolovať:

  • dostupnosť jednotlivých zariadení či kompletného portfólia
  • históriu údajov údržby, vrátane súhrnného reportingu vašich zariadení
  • prehľad vykonaných opráv, údržby a iných aktivít
  • možnosť sťahovania jednotlivých reportov

Získajte informácie ihneď ako ich potrebujete!
 

Schindler Dashboard Mobile

Aplikácia Schindler Dashboard Mobile

Schindler Dashboard Mobile vám poskytuje rovnaké možnosti ako Schindler Dashboard, len sú prenesené do vášho telefónu. Ako náš zákazník môžete okamžite:  

  • skontrolovať prevádzkový stav vašich výťahov a eskalátorov
  • odoslať žiadosť o požadovanú službu
  • byť informovaný pomocou automatických oznámení

Toto všetko len s pomocou vášho inteligentného mobilného telefónu.


Neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko

vyberte si podľa regiónov