Servisné služby spoločnosti Schindler

Servisné služby spoločnosti Schindler

Spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory a.s. si vytýčila za cieľ poskytovať svojim zákazníkom vždy čo najkvalitnejšie služby. Ako jedna z najväčších servisných firiem pôsobiacich v odbore v Slovenskej republike poznáme situáciu svojich zákazníkov a dokážeme predvídať a uspokojiť ich potreby a želania.

Cieľom servisnej činnosti spoločnosti Schindler je poskytovať zákazníkom také služby, ktoré zaistia preventívnu údržbu koncipovanú tak, aby výťahy a eskalátory spoľahlivo fungovali.

Patríme k najväčším servisným spoločnostiam na Slovensku

Viac ako 50 servisných technikov je každý deň k dispozícii zákazníkom v oblasti pravidelnej preventívnej údržby a prehliadok i v prípade porúch výťahov a eskalátorov a pohyblivých chodníkov.

Viac ako 40 servisných firemných vozidiel sa denne pohybuje po uliciach a cestách miest a regiónov Slovenskej republiky. Majú priame komunikačné spojenie s firemným centrálnym dispečingom v Poprade a s jednotlivými servisnými strediskami v regiónoch, takže odozva na potreby zákazníka je okamžitá.

Spoločnosť Schindler verí, že investície do školení a zvyšovania praktických schopností a zručností pracovníkov sa vyplatí. Všetci servisní pracovníci v Bratislave i v jednotlivých regiónoch absolvujú každý rok pravidelné teoretické a praktické školenia, ktorých cieľom je zvyšovať ich odborné znalosti a prehlbovať ich kontakt s najmodernejšími výsledkami vývoja v oblasti výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov.

Prvotriedna kvalita servisu

Kladieme dôraz predovšetkým na vykonávanie praktických krokov, ktoré vedú ku zvýšeniu spoľahlivosti a bezpečnosti zariadenie. Zákazník si môže vybrať medzi tromi typmi servisných zmlúv, ktoré sa líšia rozsahom poskytovaných služieb, pričom na zreteľ je vhodné brať typ budovy a zariadenia. Odporúčaný počet návštev servisného technika vychádza z veku, typu výťahu a z intenzity jeho využívania. Pri eskalátoroch a pohyblivých chodníkov vykonávame kontrolné prevádzkovo-preventívne prehliadky každý mesiac.

Dispečing

Dispečing pohotovostnej služby je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne. Rýchly zásah umožňuje rozsiahly vozový park a servisní technici, ktorí majú priame komunikačné spojenie s dispečingom. Takto sa darí uspokojovať vysoké nároky zákazníkov na rýchlosť reakcie servisných technikov pri nahlásení poruchy. V niektorých prípadoch sú servisní technici schopní doraziť na miesto poruchy aj do 15 minút.

V prípade núdze volajte: 0850 123 724 (non-stop služba).


Neváhajte kontaktovať naše servisné stredisko

vyberte si podľa regiónov