Novoročný pozdrav 2022

15.12.2021

Prajeme Vám šťastný Nový rok 2022 plný zdravia, pokoja a pohody.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com