VIDEO: Otvorili sme nové Technické operačné centrum

19.10.2021

V našej pražskej centrále sme slávnostne zahájili prevádzku TOC čiže Technického operačného centra. Ide o veľmi dôležitý krok, ktorý nám umožňuje ešte efektívnejšie využívať digitalizáciu a internet vecí v prospech zákazníkov. Uľahčíme im správu zariadení a zabezpečíme plynulú prevádzku zariadení a rýchlejšie riešenie prípadných technických problémov. Nové TOC vám predstavíme v krátkom článku. Pod ním nájdete tiež video, ktoré vám naše nové centrum viac priblíži.


Prečo digitalizácia a TOC?

Moderné výťahy Schindler sú vybavené senzormi, ktoré monitorujú stav kľúčových komponentov. Snímajú vibrácie, teplotné výkyvy, spotrebu energie a mnoho ďalšieho. Tým nám poskytujú dokonalý prehľad o stave zariadenia a včas nás upozornia na možnú komplikáciu, napríklad v podobe opotrebovanej súčiastky. „V rámci takzvanej prediktívnej údržby potom môžeme niekoľko potenciálnych technických problémov riešiť ešte predtým, ako ovplyvnia chod zariadenia. Pre zákazníka to okrem mnohých ďalších výhod znamená aj značné zníženie počtu neplánovaných odstávok, teda situácií, kedy je výťah náhle mimo prevádzky,“ vysvetľuje Portfolio Manager Jiří Hoffman, ktorý je za prevádzku nového centra zodpovedný.
A práve do TOC mieria všetky zaznamenané hodnoty, upozornenia aj cenné štatistiky. Špecialisti, ktorí tu s nimi pracujú, vďaka nim vylepšujú konkrétne postupy a procesy tak, aby viedli ku skvalitňovaniu služieb zákazníkom aj k zefektívneniu práce našich kolegov v teréne.

Ako to funguje v praxi?

Rad aktivít v rámci digitálnych služieb Schindler Ahead prebieha nezávisle na Technickom operačnom centre. Platforma Schindler Ahead totiž z hľadiska zdieľania informácií priamo prepája zariadenie s technikom aj vlastníkom alebo prevádzkovateľom. TOC ale významne rozširuje naše možnosti.

Zákazník ich ocení napríklad vo chvíli, keď sa na zariadení vyskytne porucha, ktorá mu bráni v prevádzke. Predtým to bol až zákazník, kto túto poruchu zaregistroval, informoval náš dispečing a čakal na príchod technika. Ten až na mieste zistil podrobnosti a často až pri ďalšej návšteve mohol poruchu odstrániť.

„Služba Schindler Ahead Remote Monitoring (čiže vzdialený monitoring) celý proces uľahčuje, zrýchľuje a zefektívňuje. O poruche všetkých zúčastnených informuje sám výťah prostredníctvom upozornenia zasielaného napríklad na mobil. Servisný technik má navyše ešte pred príchodom na miesto podrobnejšie informácie o poruche, odporúčanom riešení aj vybavení a dieloch, ktoré bude potrebovať. Všetko tak prebieha omnoho rýchlejšie. Teraz sa posúvame ešte ďalej, pretože kolegovia v TOC môžu niektoré z porúch odstrániť sami na diaľku,“ upresňuje Jiří Hoffman.

Zoznámte sa s TOC

Dôležité vybavenie tvorí moderná video stena. Špecialisti, ktorí v TOC pracujú, majú vďaka nej neustále na očiach ako aktuálny stav výťahov a s ním spojené upozornenia, tak aj rad ďalších informácií a údajov. Ide napríklad o takzvaný Health Check, teda správu o technickom stave zariadenia, ktorá sa generuje vo vopred daných intervaloch. K dispozícii majú tiež štatistické dáta, ktoré im umožňujú optimalizovať všetky kroky a procesy. V praxi ich zužitkujú napríklad pri príprave konkrétnych návodov a postupov, ktoré uľahčia prácu technikom v teréne. Aj tým prispievajú k zabezpečeniu lepších služieb pre zákazníka.
V rámci skupiny Schindler sú viac ako dve desiatky Technických operačných centier. Nachádzajú sa napríklad v Amerike, Austrálii, na našom kontinente napríklad vo Švajčiarsku alebo Nemecku. Naše centrum je spoločné pre Česko a Slovensko. Nahliadnuť do neho môžeme vďaka spotu, ktorý sme pre vás pripravili.

Video: Otvorili sme nové Technické operačné centrum! Pozrite sa, ako zvyšuje úroveň služieb pre zákazníkov

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com