Predstavujeme novú prevádzkovú riaditeľku a vedenie Nových a Existujúcich inštalácií

07.04.2021

Obsadenie kľúčových pozícií a posilnenie tímov patrí k našim tohtoročným prioritám. Tri významné posty sa podarilo obsadiť hneď v prvom štvrťroku. Vedenia Existujúcich inštalácií sa v ČR a SR ujala Aneta Olędzka, čelo Nových inštalácií pre obe krajiny obsadil Vladimír Bašnák a prevádzkovou riaditeľkou pre ČR sa stala Michaela Klesnarová. Všetci traja chcú svoju pozornosť zamerať ako na spokojnosť zákazníkov, tak aj na zamestnancov.


Aneta Olędzka | Schindler Slovensko

Aneta Olędzka doteraz pôsobila v Schindler Varšava, kde zastávala pozíciu Business Development Manager pre oblasť južnej a východnej Európy (ASE). U nás je zodpovedná za strategický rozvoj servisu a modernizácií. Naďalej pritom podporuje aj ASE EI riaditeľa, a to predovšetkým v rámci projektov zameraných na marketing a zákaznícku spokojnosť.

Aneta s nami prišla zdieľať svoje skúsenosti, ktoré získala v rade významných medzinárodných firiem, akými sú L´Oreál, Nestlé či Omron Healthcare. Absolventka právnickej fakulty na Varšavskej univerzite tiež dokončila postgraduálne štúdium marketingu a ekonómie, okrem iného na prestížnom francúzskom INSEAD alebo anglickej Oxford Business College.


Vladimír Bašnák | Schindler Slovensko

Vladimír Bašnák sa na čele Nových inštalácií pre Českú republiku a Slovensko venuje príprave stratégie produktového manažmentu, procesom, analýze trhu a jeho požiadavkám.

S výťaharčinou je spojená celá jeho doterajšia kariéra, a to vrátane šesťročného obdobia, ktoré strávil v Spojených arabských emirátoch. Je absolventom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Michaela Klesnarová | Schindler Slovensko

Michaela Klesnarová, prevádzková riaditeľka pre Českú republiku, zodpovedá za vedenie prevádzkovo-obchodných oddelení v rámci nových inštalácií, servisu a modernizácií. Podieľa sa tiež na vývoji organizačnej štruktúry. Zapojí sa aj do rozvoja zamestnancov a podpory ich angažovanosti a spokojnosti.

Než nastúpila k nám viedla obchod a marketing v spoločnosti Atalian zameranej na integrovaný facility management. Bola tiež obchodnou riaditeľkou firmy Aramark. Má skúsenosti z európskeho trhu aj z USA, kde pôsobila viac ako tri roky.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com