Schindler PORT Technology v Nemocnici novej generácie

28.10.2020

Cieľové riadenie PORT Technology pomáha k lepšiemu využitiu prepravnej kapacity výťahov a stará sa o zabezpečenie plynulej prevádzky aj v čase špičiek. Jeho možnosti naplno využívajú v Nemocnici novej generácie v Michalovciach neďaleko Košíc, kde pomáha zachraňovať životy. Je totiž naprogramované tak, aby bol pri preprave jasnou prioritou napríklad lekár ponáhľajúci sa na operáciu.


Ak ste o inteligentnom systéme riadenia prepravy osôb vo výťahoch zatiaľ nepočuli, radi vám ho najskôr stručne predstavíme. Stále častejšie sa s ním totiž budete stretávať predovšetkým v budovách s početnejšou skupinou výťahov a silnou prevádzkou, typicky napríklad v administratívnych budovách alebo hoteloch.

Zásadná zmena spočíva v tom, že cieľovú destináciu pozná systém skôr, než cestujúci nastúpi do výťahu. Pasažier ju totiž zadáva prostredníctvom terminálu umiestneného napríklad na recepcii budovy, pomocou naprogramovanej prístupovej karty alebo prostredníctvom chytrého telefónu. Systém mu potom pridelí kabínu, ktorá ho do zvolenej destinácie dopraví čo najrýchlejšie a bez zbytočných zastávok. Výrazne tak skráti dobu čakania na výťah aj samotnú cestu. Prispieva tiež k zabezpečeniu plynulosti premávky v čase špičiek.

Prevádzkovatelia ocenia aj navýšenie prepravnej kapacity, a to až o 35 %, a tiež ďalšiu úroveň zabezpečenia budovy, ktorú systém cieľového riadenia predstavuje. Ľahko totiž naprogramujete, kto má, alebo nemá do danej časti objektu prístup. Funkcií, ktorými Schindler PORT Technology disponuje, je však oveľa viac. Špecifikovať vďaka nemu môžete nielen (ne)oprávnené osoby, ale aj prioritné skupiny. A práve tie zohrávajú významnú úlohu pri preprave v Nemocnici novej generácie v Michalovciach, kde v novej modernej budove s kapacitou približne 300 lôžok slúži k pohodlnému pohybu pacientov, návštev aj personálu štvorica výťahov Schindler 5500.


Rýchlo na sálu

Nemocnica je ďalším typom budovy, v ktorej výťah hrá veľkú úlohu pri zabezpečení plynulého pohybu osôb. Každý chce byť na mieste určenia čo najskôr, ale zatiaľ čo niektorí pasažieri môžu chvíľku počkať, u iných ide o minúty a sekundy. V Nemocnici novej generácie v slovenských Michalovciach si preto určili prioritné skupiny, ku ktorým patria napríklad operujúci lekári alebo poverený personál urgentného príjmu. Keď ktokoľvek z nich výťah privolá, systém okamžite zruší všetky predchádzajúce zadania a v čo najkratšom čase pristaví kabínu, ktorá je práve najbližšie. Personál používa pre prístup do výťahov karty, ktorých správu postupne prevzala sama nemocnica. Môžu ich tak sami programovať a udeľovať prístupy aj priority, bez toho aby musel zakaždým na miesto technik.

Bezproblémové ovládanie

Verejnosť využíva dotykové ovládacie panely umiestnené na nástupišti. Hoci sú medzi pacientmi a návštevníkmi vo veľkej miere zastúpení zástupcovia staršej generácie, nerobí im tento spôsob ovládania výťahu ťažkosti. Zariadenia v nemocnici v Michalovciach sú prevádzkované v súlade s normami zohľadňujúcimi prepravu hendikepovaných. Ovládacie panely sú prispôsobené nielen pre potreby pacientov na invalidnom vozíku, ale aj pre zrakovo postihnutých. Tí si môžu ľahko spustiť hlasovú navigáciu. Kabíny sú vybavené madlami pre ešte bezpečnejšiu prepravu cestujúcich.

Nemocnica novej generácie Michalovce

Zaujímavý je aj celý projekt takzvanej Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Patrí spoločnosti Svet zdravia, ktorá je súčasťou skupiny Penta Investments a na Slovensku prevádzkuje 17 nemocníc. Tá v Michalovciach je však prvá, ktorú v rámci tejto regionálnej siete postavili. Autori projektu čerpali inšpiráciu v špičkových zahraničných zdravotníckych zariadeniach, a to ako s ohľadom na architektonické riešenie, tak na progresívne metódy liečby a prístupu k pacientom.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com