Novoročné prianie

29.12.2021

PF 2022

Naši milí zamestnanci, vážení zákazníci a obchodní partneri,
ďakujeme vám za novo nadviazanú a dlhodobú spoluprácu, za skvelé príležitosti a projekty, ktoré sme spolu mohli uskutočniť tento rok.
Vážime si vašej dôvery a priazne. Prajeme vám, aby pre vás bol nový rok povznášajúci a predstavoval príjemnú, bezpečnú a hladkú jazdu.
Bude nám cťou, byť vám pri nej nablízku.

Tešíme sa na vás v roku 2022.

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com