Nedajte vírusom šancu alebo Desatoro bezpečného cestovania výťahom

Nedajte vírusom šancu - Desatoro bezpečného cestovania výťahom

02.12.2020

Výťah je často spomínaný v súvislosti s aktuálnymi preventívnymi opatreniami minimalizujúcimi šírenie nového koronavírusu. Malý uzavretý priestor, ktorý zdieľajú cudzí ľudia, z tohto hľadiska skutočne predstavuje riziko. K jeho eliminácii však stačí osvojiť si pár jednoduchých návykov, ktoré sa hodia aj v bežnom chrípkovom období. Zhrnuli sme ich pre vás do stručného desatora.


  1. Necestujte výťahom s človekom, u ktorého sa prejavujú známky respiračného ochorenia.
  2. Radšej nepristupujte do plného výťahu. Ak máte možnosť, počkajte na prázdnejšiu kabínu.
  3. Snažte sa vo výťahu dodržiavať čo najväčšie rozostupy medzi cestujúcimi. Ak odstup nemôže byť aspoň jeden meter, zbytočne počas jazdy nerozprávajte.
  4. Nedotýkajte sa dverí ani ovládacích prvkov výťahu holými prstami. Použite rukavice, papierovú vreckovku, rukáv alebo inú časť odevu.
  5. Ak pociťujete na sebe prejavy respiračného ochorenia, buďte k ostatným ohľaduplní a použite pri ceste výťahom rúšku. V čase častejšieho výskytu viróz ju môžete pre lepší pocit spolucestujúcich v plnom výťahu použiť, aj keď si myslíte, že ste zdraví.
  6. Ak musíte pri ceste výťahom kašlať alebo kýchať, otočte sa k ostatným cestujúcim chrbtom. Tvár si nezakrývajte holou dlaňou. Použite vreckovku alebo predlaktie.
  7. Počas cesty výťahom sa pokiaľ je to možné nedotýkajte tváre.
  8. Po každej ceste výťahom si umyte ruky mydlom alebo použite vhodný dezinfekčný prípravok.
  9. Ak ste správca, dbajte na pravidelné a dôkladné upratovanie výťahu a dezinfekciu frekventovaných povrchov v kabíne.
  10. Ak ste vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia, zvážte zaobstaranie moderných technológií prispievajúcich k eliminácii vírusov a baktérií. Značka Schindler na tento účel využíva napríklad ultrafialové žiarenie alebo antibakteriálny film s dezinfekčným účinkom. Celý rad inovatívnych riešení pre dezinfekciu výťahov prinášame pod názvom Schindler CleanMobility. Podrobnejšie informácie o nich nájdete TU.

Základné odporúčania nájdete aj na prehľadnom plagáte, ktorý môžete vyvesiť priamo na nástupišti alebo na nástenke v spoločných priestoroch. Na stiahnutie je TU.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com