Bezpečne na eskalátore

01.04.2022

Máme pre vás zhrnutie základných pravidiel aj užitočné tipy

Moderné eskalátory sú vybavené celým radom bezpečnostných prvkov a stále pribúdajú nové pokročilé riešenia na zaistenie maximálneho pohodlia a ochrany cestujúcich. Patria k nim farebné ohraničenie jednotlivých stupňov, prehľadná LED signalizácia alebo inteligentný brzdový systém. Zásadnú úlohu však má aj správanie cestujúcich. Viete napríklad, ako správne cestovať s deťmi alebo so psom, a na aké oblečenie si dať pozor? Prinášame vám praktické rady.

Plynulo a bezpečne

Zvýšenú pozornosť vždy venujte nástupu aj výstupu, ktoré by mali byť plynulé a výhradne v smere jazdy. Pri nastupovaní sa najskôr chyťte madla a synchrónne nastúpte. Pri výstupe najskôr vykročte a až potom sa pustite madla. Počas cesty pokojne stojte v smere jazdy a stále sa pridržiavajte madla. Nohy by ste mali mať pevne položené na schodoch. Uistite sa pritom, že máte zo všetkých strán nôh voľný priestor a nedotýkate sa okrajov stupňa alebo postrannej konštrukcie. Po schodoch nechoďte, nebehajte, ani si na nich nesadajte. Úplným tabu je aj sedenie na madlách. Akonáhle eskalátor opustíte, odíďte ďalej a doprajte ostatným dosť priestoru pre bezpečný výstup.

Deti pod dohľadom

Malé deti smú eskalátor používať výhradne pod dohľadom dospelého. Ten by mal stáť vpravo v smere jazdy, držať dieťa za ruku a dohliadať, aby nesiahalo na žiadne časti zariadenia, samozrejme okrem madla, pokiaľ je v primeranej výške. Deti majú tendenciu jednotlivé stupne bezmyšlienkovite okopávať alebo dokonca strkať nohu medzi stupeň a takzvaný okopový plech. To však môže byť veľmi nebezpečné. Radšej ich preto stále kontrolujte. Aj keď sa pri cestovaní snažíte deti zabaviť hrou alebo napríklad pomocou mobilu, na eskalátore sa podobným aktivitám vyhnite a sústreďte sa výhradne na bezpečnú prepravu.

Pes v náručí

Ako informujú bezpečnostné značky, ktorými sú eskalátory vybavené, psy je nutné pri preprave niesť. Ak máte väčšieho psa, než ktorého bezpečne unesiete a s ktorým sa na stupeň eskalátora pohodlne zmestíte, použite výťah. To isté platí aj v prípade, keď je váš maznáčik nepokojný a v náručí tak dlho nevydrží. Na internete nájdete celý rad návodov, ako naučiť psa bezpečne jazdiť na eskalátore. Aj keby váš štvornohý kamarát bravúrne zvládol nastupovanie a celú cestu vedľa vás vzorne sedel, hrozí mu nebezpečenstvo, ktorému pri najlepšej vôli nie je možné vzhľadom na mechanizmus fungovania zariadenia zabrániť. Môže dôjsť napríklad k zachyteniu pazúrov alebo labky, dlhých chlpov, chvosta a podobne. Ak cestuje vaše zvieratko v prepravke, platia v podstate rovnaké pravidlá ako v prípade batožiny.

Batožina iba príručná

Cestujúci si môžu so sebou vziať na eskalátor príručnú batožinu, napríklad práve prepravku s domácim miláčikom. Pokiaľ batožinu unesiete tak, aby ste sa pravou rukou mohli za jazdy bezpečne držať eskalátora, nie je čo riešiť. Ak je batožina väčšia, napríklad ako kufor, umiestnite ju na eskalátore vedľa seba vľavo, prípadne na stupeň pred sebou. Pravou rukou sa ale vždy pridržiavajte madla.

Kočiar, bicykel aj vozík patria do výťahu

Eskalátory nie sú určené na prepravu detských kočíkov, nákupných vozíkov, prepravných vozíkov na batožinu ani ďalších prepravných prostriedkov, a to vrátane invalidných vozíkov. Vhodné nie sú ani na prepravu bicyklov. Nerešpektovanie tohto pravidla prináša množstvo nebezpečných situácií, ktorým ľahko predídete použitím výťahu. Ten je dobrou voľbou aj pre cestujúcich, ktorí kvôli svojmu zdravotnému stavu nie sú schopní plynulého nástupu a výstupu. Môže ísť napríklad o osoby so sťaženou schopnosťou chôdze a vybavené barlami alebo choditkami.
Pokiaľ sa pre využitie eskalátora rozhodnú cestujúci s palicou, môže ich čakať úskalie hneď pri nastupovaní. Palicu totiž často nosia v pravej ruke, ktorou sa majú pridržiavať madla. Doľava si ju prekladajú až pri samotnom nastupovaní na eskalátor, a môžu tak ľahšie stratiť rovnováhu.

Užitočná pomoc pro nevidiacich

Každý eskalátor vo verejnej doprave a všetky nové eskalátory v nákupných centrách by už mali byť vybavené takzvanými Majákmi pre nevidiacich. Cestujúci ich aktivuje diaľkovým ovládaním. Maják ho potom naviguje od samotného vstupu do budovy. Nahlási mu tiež, kam ktorý eskalátor ide. Pre nevidiacich bez sprievodu je toto zariadenie významnou pomocou. Ideálnym riešením vertikálnej prepravy zrakovo postihnutých osôb, napríklad s vodiacimi psami, je ale výťah.

Pozor na podpätky, šály aj dáždniky

Do priestoru medzi stupňami alebo stupňami a okrajom eskalátora sa môžu zachytiť dlhé šaty, voľné časti odevov alebo napríklad doplnky v podobe šatiek či šálov. Ak ich máte na sebe, veľmi pozorne strážte, aby sa tak nestalo. Pozornosť venujte aj obuvi, a to predovšetkým v prípade, že máte vysoké tenké podpätky, ktoré by mohli uviaznuť v drážkach na stupňoch, alebo ak nosíte žabky, sandále alebo inú obuv s mäkkou gumovou podrážkou. Skontrolujte aj šnúrky, aby sa vám pri ceste na eskalátore nikde nezachytili. V prípade dáždnikov dohliadnite na to, aby vám neuviazli v drážkach stupňov, medzi stupňami alebo na krajoch eskalátora.

Pre núdzové situácie ohrozujúce bezpečnosť cestujúcich je určené tlačidlo STOP, ktoré je umiestnené pri hornom aj dolnom vstupe na eskalátor. Pri zariadeniach s veľkým prevýšením alebo so značnou dĺžkou sa nachádza aj uprostred. Po stlačení sa eskalátor zastaví.

Eskalátory sú veľmi užitočnými pomocníkmi. Prechádzajú pravidelnými kontrolami a dôraz na bezpečnosť je kladený nie len na ne samotné, ale aj na ich okolie. Jasne dané tak sú napríklad prípustné rozmery medzier medzi zábradlím a balustrádou eskalátora. Preto nie je potrebné sa báť. Nutné je ale dodržiavanie pravidiel a na mieste je aj istá miera obozretnosti a osvojenia jednoduchých návykov. Napríklad tých, ktoré popisujeme vyššie.
 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com