Hospodársky výsledok za 1.kvartál 2019

26.04.2019

Schindler začal rok tým, že zabezpečil solídny rast. V prvom štvrťroku 2019 vzrástol príjem objednávok o 5,2% na 2 968 miliónov CHF (+ 6,4% v miestnych menách) a Schindler tak mohol posilniť svoju pozíciu na trhu. Tržby sa zvýšili o 4,4% na 2 582 miliónov CHF (+ 5,8% v miestnych menách), a to napriek vysokej porovnateľnej báze predchádzajúceho roka a devízovým protivetrom. Prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol 274 miliónov CHF (prvý štvrťrok 2018: 281 miliónov CHF), čo zodpovedá marži EBIT vo výške 10,6% (prvý štvrťrok 2018: 11,4%). 

Výsledok ovplyvnili vyššie materiálové náklady, mzdová inflácia a plánované zvýšenie výdavkov na strategické projekty. Čistý zisk dosiahol 197 miliónov CHF (prvý štvrťrok 2018: 208 miliónov CHF) a peňažný tok z prevádzkových činností dosiahol 263 miliónov CHF, čo zodpovedá 391 miliónom CHF pred jednorazovými vplyvmi (prvý štvrťrok 2018: 330 miliónov CHF).

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com