Schindler prináša novú digitálnu platformu Schindler Ahead

13.04.2017

Preventívna údržba, spoľahlivosť a potrebné údaje dostupné v reálnom čase: Na priemyselnom veľtrhu Hannover Messe 2017 predstavil Schindler digitálnu platformu Schindler Ahead (Schindler vpred) – digitálne riešenie pre zákazníkov, správcov a pasažierov (hala 12, stánok D50/1). Schindler Ahead umožní lepšie a flexibilnejšie riadiť prevádzku výťahov a eskalátorov, pričom bude slúžiť ako platforma aj pre vývoj nových inteligentných produktov a služieb.

S platformou Ahead vytvoril Schindler digitálnu platformu, ktorá prepája zákazníkov, pasažierov, zariadenia a servisných technikov. Výťahy a eskalátory sa stávajú inteligentnými zariadeniami. Prostredníctvom internetu vecí (Internet of Things) môžu byť relevantné údaje analyzované v reálnom čase a možné servisné problémy je možné predvídať a predísť im ešte skôr ako nastanú. So Schindler Ahead sa zvyšuje spoľahlivosť a predlžuje bezporuchová prevádzka zariadení.

Prostredníctvom na mieru vytvorených aplikácií si môžu majitelia a správcovia budov skontrolovať v reálnom čase stav svojich zariadení a mať neustály prehľad o ich prevádzkovom stave a výkonnosti, tak aby mohli lepšie riadiť portfólio svojich zariadení. Interaktívne služby na mieru umožnia docieliť ešte väčšiu spokojnosť zákazníkov.

Platforma Schindler Ahead je určená pre budúcnosť. Zákazníci získajú benefity z ekologických inovácií spoločnosti Schindler a jej partnerov. Aktualizácie a nové aplikácie bude možné stiahnuť “vzduchom” zo Schindler Ahead App Store bez potreby mať servisného technika priamo na mieste.

“So Schindler Ahead sme vytvorili digitálnu platformu pre inteligentné riešenia mestskej mobility,” hovorí Thomas Oetterli, výkonný riaditeľ spoločnosti Schindler.

“Využitím inovatívnych technológií, ako je Internet vecí (Internet of Things), môžeme vďaka dôkladným analýzam ponúknuť zákazníkom a pasažierom aktuálne údaje v reálnom čase, náhľady, zvýšenú spoľahlivosť a komfort,” hovorí Michael Nilles, Chief Digital Officer spoločnosti Schindler.
 

Strategické partnerstvá zvyšujú tempo inovácií

Za účelom plného využitia potenciálu priemyselného internetu pre svojich zákazníkov uzatvoril Schindler partnerstvo so spoločnosťami GE Digital a Huawei.

"Nové digitálne riešenie spoločnosti Schindler pod názvom Ahead nie je iba zmenou vo výťahovom priemysle, ale prináša priemyselný internet do mestskej mobility. Kombinácia vodcovstva spoločnosti Schindler v priemyselných inováciách a platformy Predix spoločnosti GE prináša revolučné digitálne riešenia – a je skvelým príkladom pre spoločnosti snažiace sa o pokrok v oblasti digitálnej transformácie,” hovorí Bill Ruh, výkonný riaditeľ GE Digital.

Platforma Schindler Ahead bola predstavená verejnosti po prvýkrát na Priemyselnom veľtrhu Hannover Messe 2017. Toto stretnutie sa konalo medzi 24. a 28. aprílom 2017, v hale 12, v stánku D50/1.

Naše partnerské firmy GE Digital a Huawei sa taktiež zúčastňujú Priemyselného veľtrhu v Hannoveri:

GE Digital: Hala 12, stánok D50
Huawei: Hala 7, stánok A26

Viac na adrese: www.schindler-ahead.comSchindler Ahead

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com