Organizačné zmeny predstavenstva a výkonnej rady

26.01.2017

V súlade s organizáciou nástupníctva Alfréda N. Schindlera, tak ako to boli avizovaná 15. januára 2016, Silvio Napoli bude navrhnutý na zvolenie do funkcie predsedu predstavenstva na stretnutí akcionárov dňa 16. marca 2017. Alfred N. Schindler bude pokračovať v práci ako člen predstavenstva a ako člen novej nominačnej rady. Ďalšími členmi nominačnej rady budú Silvio Napoli (predseda), Luc Bonnard a Karl Hofstetter.

Tobias Staehelin bude navrhnutý na zvolenie za člena predstavenstva na stretnutí akcionárov dňa 16. marca 2017, a Patrice Bula bude navrhnutý za nového člena kompenzačnej rady.

Pius Baschera sa stane zastupujúcim predsedom a Monika Bütler bude členkou auditovej rady.

Všetci členovia predstavenstva, okrem Rolfa Schweigera a Klausa Wellershoffa, sa budú uchádzať o opätovné zvolenie na stretnutí akcionárov 16. marca 2017.

Na základe dlhodobého nástupníckeho plánu sa predstavenstvo rozhodlo, že Michael Nilles (Chief Digital Officer) bude navrhnutý na zvolenie za člena predstavenstva na stretnutí akcionárov v marci 2018 a následne bude pracovať v dozornej a strategickej rade (predtým dozornej a nominačnej rade) predstavenstva. Vo svojej novej funkcii bude mať Michael Nilles na starosti rozvoj digitálnej stratégie na úrovni Schindler Group a mať na starosti všetky aktivity týkajúce sa internetu vecí (Internet of things). Až do vymenovania svojho nástupcu, Michael Nilles bude naďalej vo svojej aktuálnej funkcii podriadený výkonnému riaditeľovi Schindler Group.

Ako dôsledok uvedených zmien bude dozorná a strategická rada dočasne zložená iba z dvoch členov, predsedu Silvia Napoliho a Karla Hofstettera.

V ďalšom sa predstavenstvo rozhodlo pozmeniť organizačnú štruktúru výkonnej rady Schindler Group nasledovne:

Christian Schulz, momentálne v čele servisu, bol vymenovaný za Šéfa operácií, a preto bude zodpovedný za obe produktové línie, nové inštalácie aj servis.

Egbert Weisshaar, momentálne riadiaci divíziu eskalátorov, bol vymenovaný do výkonnej rady Schindler Group ako šéf eskalátorov a dodávateľského systému (Supply Chain).

Oswald Schmid, momentálne riadiaci nové inštalácie a dodávateľský systém, ukončí svoje členstvo vo výkonnej rade Schindler Group. Bude aj naďalej podporovať so svojimi znalosťami a skúsenosťami Schindler Group ako konzultant. Uvedené zmeny vstúpia do platnosti od 1. februára 2017.

Ďalej sa predstavenstvo rozhodlo prerozdeliť manažérsku zodpovednosť v jednotlivých zemepisných zónach nasledovne: zodpovednosť za Stredný východ (Middle East) sa presunie zo zóny APME (Ázia, Pacifik a Stredný východ) na zónu Južná Európa (Europe South).

Miguel A. Rodriguez, momentálne v čele zóny APME, opustí výkonnú radu Schindler Group. V práci pre Schindler Group bude pokračovať aj naďalej, až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2018.

Robert Seakins, momentálne výkonný riaditeľ Schindler Austrália, bol zvolený za člena výkonnej rady Schindler Group ako šéf zóny Ázia Pacifik. Uvedené zmeny vstúpia do platnosti od 1. apríla 2017.

Výkonná rada Schindler Group bude v dôsledku uvedených zmien od 1. apríla 2017 pracovať v nasledovnom zložení: Thomas Oetterli (výkonný riaditeľ), Erich Ammann (finančný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa), Karl-Heinz Bauer (technický riaditeľ), David Clymo (ľudské zdroje), Paolo Compagna (Severná Európa), Carlos Guembe (Južná Európa), Albert Haffert (Field Quality & Excellence), Andre Inserra (Amerika), Michael Nilles (riaditeľ pre digitalizáciu), Christian Schulz (operácie), Robert Seakins (Ázia, Pacifik a India), Egbert Weisshaar (eskalátory a dodávateľský systém) a Daryoush Ziai (Čína).

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com