Schindler Holding AG: Organizačné zmeny vo výkonnej rade

14.06.2017

Predstavenstvo spoločnosti sa rozhodlo vymenovať Julia Arceho, momentálne výkonného riaditeľa Schindler Iberia, za člena výkonnej rady Schindler Group, zodpovedného za kvalitu (Field Quality and Excellence).

Julio Arce nahradí Alberta Hafferta, ktorý po viac ako 30 rokoch práce pre Schindler Group, odchádza do dôchodku a preto opúšťa výkonnú radu spoločnosti ku dňu 30. júna 2017.

Výkonná rada Schindler Group bude v dôsledku uvedených zmien od 1. júla 2017 pracovať v nasledovnom zložení: Thomas Oetterli (výkonný riaditeľ), Erich Ammann (finančný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa), Julio Arce (Field Quality & Excellence), Karl-Heinz Bauer (technický riaditeľ), David Clymo (ľudské zdroje), Paolo Compagna (Severná Európa), Carlos Guembe (Južná Európa), Andre Inserra (Amerika), Michael Nilles (riaditeľ pre digitalizáciu), Christian Schulz (operácie), Robert Seakins (Ázia, Pacifik a India), Egbert Weisshaar (eskalátory a dodávateľský systém) a Daryoush Ziai (Čína).

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com