Medzi nebom a zemou

30.03.2017

Luxembursko je krajinou hradov a grófstiev a jej história siaha až do roku 963.  Starobylé hlavné mesto Luxemburg sa rozkladá na dvoch úrovniach: údolie rieky Alzette a tzv. Horné mesto, ktoré sa nachádza o približne 60 výškových metrov vyššie. Skladá sa z viac ako dvoch desiatok obvodov, pričom Pfaffenthal je jedným z najstarších.

Tento obvod získal svoje meno od Pastor Fidelis Animarum Fidelium, alebo Verných duší Verného pastiera, vďaka tomu že tu malo svoj domov v minulosti veľké množstvo duchovných. Neďaleko sa nachádzajú viaceré objekty, ktoré sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako napríklad nálezisko rímskych mincí, či pozostatky rímskeho mosta, pričom rôznorodá topografia a hustý lesný porast robí toto miesto atraktívnym pre turistov a cyklistov.

Výťah Pfaffenthal

Počas 25 rokov bola jediným spôsobom pre chodcov a cyklistov, ako sa dostať z údolia na kopec a späť, cesta dlhá približne 1,5 km pre peších a 3 km pre motoristov. Toto platilo až do 22. júla 2016, kedy bol s veľkou slávou uvedený do prevádzky nový výťah Schindler. Ako súčasť rozsiahlejšej kampane na podporu “zelenej mobility”, ako napríklad cyklistika - čiastočne panoramatický výťah spája Dolné mesto a 72-metrový oceľový most, ktorý sám osebe ponúka úžasný výhľad a vedie priamo do parku Pescatore v Hornom meste.

Jazda výťahom je bezplatná. Pri nosnosti 5.000 kg je výťah schopný odviezť až 6 cyklistov a 12 pasažierov počas jednej jazdy. Na oboch stranách má kabína výťahu extra široké dvere, uľahčujúce prepravu cyklistov a vozíčkarov. Pri prepravnej rýchlosti 2,5 m/s dokáže výťah prepraviť až 150 cyklistov a 300 peších pasažierov za hodinu. Jedna jazda trvá pri zdvihu 60 metrov približne 30 sekúnd.

Hoci otvorenie výťahu bolo spojené s veľkou slávou, cesta k nemu nebola jednoduchá, vrátane bankrotu pôvodného generálneho dodávateľa stavby, nestabilného podložia, ktoré muselo byť spevnené a s tým spojených zvýšených nákladov. Otvorenie výťahu a mosta boli pôvodne plánované na rok 2011, ale stavbu pozastavili od augusta 2011 do októbra 2012 - kedy ju prebral nový generálny dodávateľ CDCL.

Plány na výstavbu prepravného systému medzi údolím a kopcom v obvode Pfaffenthal vznikali takmer celú jednu dekádu. Štúdia realizovateľnosti z roku 2007 zvažovala štyri typy prepravných systémov: eskalátory, lanovú dráhu, pozemnú lanovú dráhu a výťahy.

“Veľmi rýchlo bolo jasné, že eskalátory a lanová dráha budú pre Pfaffenthal nevhodné v dôsledku nepravidelného profilu trate a vysokých nákladov na inštaláciu a údržbu. Spolu s tým, integrácia tohto typu infraštruktúry do oblasti klasifikovanej ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO, s množstvom pamiatok a historických stavieb, by znamenala riešenie veľkého množstva dopredu ťažko predvídateľných technických otázok a problémov."

Výťah Pfaffenthal
História Luxemburgu siaha do roku 963.

Napokon bolo prijaté rozhodnutie o výstavbe výťahu. Výstavba lanovej dráhy naprieč údolím je plánovaná v obvode Kirchberg a mala by byť uvedená do prevádzky koncom roka 2017 (ak pôjde všetko podľa plánu).

O výťahu v obvode Pfaffenthal hovorí Guillaume Gauthe, projektový manažér spoločnosti Schindler pre nové inštalácie a veľké projekty:

“Hneď od začiatku sme vedeli, že nakoľko sa projekt nachádza neďaleko svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, architekt bude raziť koncept s čo najmenším vizuálnym vplyvom na okolie. Z tohto dôvodu a aj z viacerých ďalších technických príčin (napr. kolísanie v dôsledku vetra), nebolo možné uvažovať s použitím vlečného kábla. Z hľadiska elektrického napájania bolo prijaté rozhodnutie použiť bezdrôtový indukčný systém za účelom permanentného elektrického napájania do kabíny, a to pri čo najmenšom vizuálnom vplyve na okolie."

“Na prenos informácií medzi kabínou a rozvádzačom sme museli nájsť spoľahlivý Wi-Fi systém, ktorý by zabezpečil najvyšší stupeň bezpečnosti. Takže nakoniec máme dva Wi-Fi systémy, ktoré pracujú paralelne: jeden s vysokým stupňom bezpečnosti pre všetky bezpečnostné informácie a druhý, štandardný systém, na prenos menej citlivých dát, ako signál kamery či signál z kabíny."

Norma EN 81-1 si vyžaduje vstup na každých 11 m zdvihu výťahu, čo nebolo možné pre výťah Pfafenthal, postavený v betónovej šachte s malým pôdorysom. Bolo prijaté riešenie postaviť záchrannú plošinu, ktorá bude "cestovať" na vodidlách nad kabínou. Okrem spoločností Schindler a CDCL sa na projekte zúčastnili architekt Steinmetzdemeyer, konštrukčná kancelária pre výťahovú technológiu Jean Schmit Engineering a stavebná projekčná kancelária engineer Ingénieurs Conseils Associes.

Tím, ktorý sa tejto stavbe venoval, musel byť flexibilný. “Ukázalo sa že podložie stavby je veľmi rôznorodé a plné prekvapení,” hovoria členovia projektového tímu. Tieto prekvapenia, vrátane veľkých trhlín v kameni, si vyžiadali použitie 72 stálych kotiev, z ktorých najdlhšia meria 30 metrov, za účelom stabilizácie 16 metrov vysokej záchytnej steny. Štyri z kotiev sú vybavené dynamometrami, zariadeniami merajúcimi mechanické parametre.

Výťahový stroj je veľmi výkonný — takýto sa normálne používa u výškových výťahov. Kabína váži niekoľko ton a asynchrónny bezprevodový stroj Schindler FM630, ktorý poháňa celý systém, má príkon približne 75 kW, resp. viac ako 100 konských síl. Schindler taktiež dodáva riadenie TX GC a frekvenčný menič VF 288 PF1 s rekuperáciou.

Ďalšie dodávané komponenty:

  • Bode Components GmbH: obmedzovač rýchlosti a káblová brzda
  • Cobianchi Liftteile AG: zachytávače
  • MEILLER Aufzugtüren GmbH: nerezové dvere
  • Drako: 300-mT, 6-X-18-mm trakčné laná a 8-X-19-mm kompenzačné laná
  • Oleo International: protizávažie a nárazníky kabíny
  • HEBO Industries: kabína
  • Monteferro: vodidlá, ktoré odolajú vetru o rýchlosti 105-km/h
Most a výťah Pfaffenthal
Most aj výťah sú panoramatické, ale výťah má aj časť s nepriehľadnými stenami, pre pasažierov, ktorí trpia závratmi.

Dôležité bezpečnostné prvky boli použité až po dôkladnom testovaní reakcie materiálu na vietor, vibrácie a extrémne teploty. Za technológiou je ukrytá úniková kabína, so svojim vlastným motorom a elektrickým prívodom. Bezpečnostní pracovníci môžu vstúpiť do hlavnej kabíny s použitím tejto kabíny, ktorá taktiež môže dopraviť pasažierov na most. Systém môže byť napájaní aj pomocou generátora a je permanentne sledovaný meteorologickou stanicou a naprogramovaný pre okamžité vypnutie pri určitej rýchlosti vetra, búrke alebo tvorbe ľadu.

Panoramatická časť mosta
Panoramatická časť mosta

Slávnostného otvorenia výťahu, spojeného s bohatým programom, sa zúčastnili stovky ľudí. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj pamätná poštová známka. Spolu s ďalšími novinkami v tomto obvode a okolí, ako sú betónová cesta pre cyklistov a odstavné plochy pre bicykle, altánky, kryté lavičky na sedenie, verejné toalety a v blízkej budúcnosti otvorená lanová dráha, výťah Pfaffenthal iba zvýši príťažlivosť toho, čo už dnes je príťažlivou turistickou destináciou!


© Elevator World Magazine December 2016 - www.elevatorworld.com

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com