Nosnosť 4000 kg bez strojovne

08.04.2016

Schindler 2600 spĺňa požiadavky nových výťahárskych noriem STN EN 81-20/50. Úspora priestoru spočíva vo vyhotovení bez samostatnej strojovne.

Náklad v kabíne výťahu Schindler 2600

Ani pri preprave ťažkých nákladov v nákladnom výťahu netreba zabúdať na riešenie výťahu bez potreby samostatnej strojovne. S lanovým výťahom Schindler 2600 bez samostatnej strojovne je možné prepraviť náklad až o hmotnosti 4000 kg. Týmto sa z výťahu Schindler 2600 stáva výťah nie iba pre obchodné centrá, školy či nemocnice, ale aj pre priemyselné objekty a skladové haly. 

Ako lanový výťah sa Schindler 2600 hodí predovšetkým do budov s vysokou intenzitou prepravy. Pri nosnostiach od 1000 do 4000 kg nie je potrebná žiadna samostatná strojovňa. Namiesto toho je celá technológia výťahu, vrátane bezprevodového výťahového stroja a prvkov mikroprocesorového riadenia, umiestnená priamo vo výťahovej šachte.

Nákladný výťah Schindler 2600

Jednoduchá obsluha a robustné vyhotovenie
Pri výťahu Schindler 2600 je nakládka aj vykládka nákladu jednoduchá. Dvere využívajú celú šírku šachty a môžu byť presne také vysoké a široké ako kabína výťahu. Osvetlenie kabíny, rovnako ako okopy a ovládací panel v kabíne, je možné dodať zapustené. Týmto sa eliminujú poškodenia tovaru pri nakládke a vykládke. Steny sú robustné - nerezové, alebo striekané. 

Odolná podlaha so štruktúrovaným povrchom môže byť nerezová, oceľová alebo hliníková, prípadne drevená s protišmykovým povrchom. Kabína je po celom svojom obvode vyhotovená s odolnosťou proti nárazu. Vďaka svojmu modulárnemu vyhotoveniu je tento výťah možné flexibilne nakonfigurovať z hľadiska rozmerov, vyhotovenia a jednotlivých funkcií a prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka.

Rozmery kabíny je možné meniť v krokoch po 50 mm, tak aby bol celý pôdorys šachty optimálne využitý. Pre optimálne prevádzkové podmienky a efektívnu prepravu osôb a tovaru je možné vybrať z viacerých typov riadenia - pre samostatný výťah, ako aj pre skupinu výťahov. Nízku spotrebu energie aj pri vysokom zaťažení výťahu zabezpečuje režim Standby v kombinácii s frekvenčne riadeným pohonom.

Pripravený na nové výťahárske normy
Tak ako všetky typové rady Schindler, napĺňa aj Schindler 2600 už dnes požiadavky nových výťahárskych noriem STN EN 81-20/50. Aj keď nové normy budú ako bezvýhradne jediné v platnosti až od 1. septembra 2017, už dnes je každá nová ponuka na nový výťah spracúvaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami týchto noriem. Takto si môžu všetky stavebné firmy a všetci používatelia byť istí aj pri dlhodobom plánovaní projektov, či prípadnom predĺžení ich realizácie, že pri uvedení výťahov do prevádzky budú tieto spĺňať všetky legislatívne požiadavky.  

O spoločnosti Schindler
Spoločnosť bola založená vo Švajčiarsku v roku 1874, Schindler Group je vedúcim globálnym dodávateľom výťahov, eskalátorov a súvisiacich služieb. Jej inovatívny prístup a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, ako aj jej systémy riadenia vertikálnej prepravy, prinášajú dôležitý prínos pre mobilitu v mestách.

Ako priekopník v udržateľnej mobilite, spoločnosť Schindler je opäť raz v čele technologického pokroku vďaka svojmu partnerstvu s projektom Solar Impulse, úžasným projektom pri ktorom lietadlo, poháňané iba slnečnou energiou, obletí celú zemeguľu. V roku 2015 bol objem predaja Schindler Group vo výške takmer 9.4 miliárd švajčiarskych frankov. Mobilné riešenia spoločnosti Schindler prepravia denne viac ako jednu miliardu ľudí po celom svete. Za úspechom spoločnosti je viac ako 57,000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com