Alfred N. Schindler organizuje svoje nástupníctvo.

15.01.2016

Po 40 rokoch práce v predstavenstve spoločnosti, pričom 26 rokov vo funkcii výkonného riaditeľa a 22 rokov vo funkcii predsedu predstavenstva, sa pán
Alfred N. Schindler rozhodol v budúcom roku odstúpiť zo svojich funkcií, a to na stretnutí zástupcov akcionárov v marci 2017.

Na základe dlhodobého plánu, pán Silvio Napoli, aktuálne výkonný riaditeľ Schindler Group, bude navrhnutý na zvolenie do predstavenstva na stretnutí akcionárov v marci 2016 a navrhnutý ako nový predseda predstavenstva v roku 2017. Pán Thomas Oetterli preberá 1. apríla 2016 funkciu výkonného riaditeľa Schindler Group. Po svojom odstúpení z aktuálnej pozície, pán Alfred N. Schindler bude pokračovať vo svojej práci pre spoločnosť ako člen jej predstavenstva. 

14. januára 2016 predstavenstvo Schindler Holding Ltd. prijalo nasledovné rozhodnutia:

  • Alfred N. Schindler bude navrhnutý na opätovné zvolenie do funkcie predsedu predstavenstva na stretnutí akcionárov 22. marca 2016.
  • Silvio Napoli, výkonný riaditeľ Schindler Group, bude navrhnutý na zvolenie za člena predstavenstva na stretnutí akcionárov 22. marca 2016, následne bude po svojom zvolení pracovať v dozornej a nominačnej rade.
  • Thomas Oetterli, člen výkonnej rady, zodpovedný za Čínu, sa stane výkonným riaditeľom Schindler Group od 1. apríla 2016.
  • Profesor Karl Hofstetter, člen predstavenstva a hlavný právny radca Schindler Group, bude navrhnutý na opätovné zvolenie za člena predstavenstva na stretnutí akcionárov 22. marca 2016, následne bude po svojom zvolení pracovať v dozornej a nominačnej rade.
  • Dr. Rudolf W. Fischer bol členom výkonnej rady Schindler Group po dobu 16 rokov a štyri roky pracoval ako člen dozornej a nominačnej rady predstavenstva. Na základe vlastnej žiadosti opustí prácu v dozornej a nominačnej rade predstavenstva. Bude navrhnutý na opätovné zvolenie za člena predstavenstva a finančnej rady na stretnutí akcionárov 22. marca 2016. 
  • Zároveň predstavenstvo berie na vedomie že pán Jürgen Tinggren, člen dozornej a nominačnej rady, sa nebude z osobných dôvodov uchádzať o opätovné zvolenie na stretnutí akcionárov 22. marca 2016.  

Výsledkom uvedených zmien bude, že dozornú a nominačnú radu predstavenstva budú – po stretnutí akcionárov dňa 22. marca 2016 – tvoriť Alfred N. Schindler (predseda), profesor Karl Hofstetter
a Silvio Napoli.

Tento nástupnícky plán zabezpečí profesionálne odovzdanie vedenia do rúk osvedčených riadiacich pracovníkov, z ktorých každý môže stavať na viac ako 20 rokoch skúseností vo výťahárskom priemysle a zároveň viac ako 20 rokoch práce pre našu spoločnosť.

Silvio Napoli pracuje pre Schindler Group od roku 1994 a má obzvlášť veľké skúsenosti s trhom
v Ázii. Pozíciu výkonného riaditeľa Schindler Group zastáva od roku 2014; ako člen výkonnej rady Schindler Group, so zodpovednosťou za región Ázia-Pacifik, pracoval v rokoch 2008 až 2013;
v rokoch 2005 až 2008 viedol Jardine Schindler Group; ešte predtým pracoval ako generálny riaditeľ Schindler Hong Kong. 

Thomas Oetterli pracuje pre Schindler Group od roku 1994. Členom výkonného výboru spoločnosti je od roku 2010, od roku 2013 stojí na čele aktivít Schindler Group v Číne. Predtým bol tri roky v čele regiónu severná Európa (Europe North); v rokoch 2006 až 2009 riadil činnosť spoločnosti Schindler vo Švajčiarsku.

Hlavný právny radca Schindler Group, profesor Karl Hofstetter, pracuje pre Schindler Group od roku 1990. V rokoch 2002 až 2006 pracoval ako člen výkonnej rady Schindler Group, od roku 2006 bol členom predstavenstva. Profesor Hofstetter je medzinárodne uznávaný profesor v oblasti obchodného práva a advokát. V budúcnosti bude poskytovať svoje rozsiahle právne znalosti priamo pre dozornú a nominačnú radu.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com