Technický riaditeľ vo vedení Schindler Group

13.04.2015

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Karl-Heinz Bauer nastúpil do spoločnosti Schindler ako technický riaditeľ (Chief Technology Officer - CTO) 1. júna 2015, s priamou podriadenosťou výkonnému riaditeľovi Schindler Group, Silviovi Napolimu. Má za sebou dlhú a úspešnú kariéru v riadiacich technických funkciách v automobilovom priemysle, v rámci ktorej riadil výskumné a vývojové organizácie s pracoviskami rozmiestnenými v rôznych krajinách. 

Do spoločnosti Schindler prišiel z Honeywell Transportation Systems, kde vykonával pozíciu výkonného riaditeľa pre technológie od roku 2007. Predtým zastával viaceré riadiace pozície v spoločnostiach ako Borgwarner, Porsche a Robert Bosch. Karl-Heinz Bauer je absolventom postgraduálneho štúdia na Strojníckej fakulte Univerzity v Karlsruhe v Nemecku.

Spoločnosť Schindler je po dlhé roky na čele vo vývoji nových technológií vo svojom odbore a vymenovanie technického riaditeľa za člena výkonnej rady predstavenstva Schindler Group podčiarkuje záväzok Schindler Group byť aj naďalej lídrom v inováciách a v kvalite svojich výrobkov. 

Výkonná rada Schindler Group bude mať od 1. júna 2015 nasledovné zloženie: Silvio Napoli (výkonný riaditeľ), Erich Ammann, Karl-Heinz Bauer, David Clymo, Paolo Compagna, Carlos Guembe, Albert Haffert, Thomas Oetterli, Miguel A. Rodriguez a Oswald Schmid.