Schindler spolupracuje s Apple

23.08.2015

Schindler prepraví 1 miliardu ľudí každý deň. Aby táto preprava bola bezpečná a spoľahlivá, Schindler vybavil svojich pracovníkov komunikačnými zariadeniami vybavenými operačným systémom iOS a špeciálnymi aplikáciami, ktoré umožňujú prístup ku kľúčovým systémom a údajom spoločnosti. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

V roku 2013 začal Schindler spoluprácu so spoločnosťou Apple. Rozhodnutie prejsť na zariadenia s operačným systémom iOS bolo dané vysokou úrovňou bezpečnosti a štandardizovaným operačným systémom počas niekoľkých generácií hardwéru.

Spolupráca Schindler a Apple
Servisný technik používa zariadenie Apple pri monitoringu prevádzky a servise eskalátorov.

Všetky potrebné nástroje, aby práca bola hotová

Pre technikov pracujúcich v teréne predstavuje iPhone nástroj, v ktorom nájdu všetko, čo im pomáha riadiť svoj pracovný deň a pracovať tak efektívnejšie a produktívnejšie. Zostava špecializovaných aplikácií na platforme iOS poskytuje technikom všetko potrebné, aby dokončili úspešne každý svoj úkon. Od objednávania náhradných dielov, až po inštruktážne videá - pracovníci Schindler majú bezprecedentný prístup k informáciám, kedykoľvek ich potrebujú.

Snímače na výťahoch a eskalátoroch Schindler posielajú denne milióny signálov do spoločného systému. Tieto údaje sú analyzované a následne sú dodávané servisným lídrom, technikom v teréne alebo dokonca zákazníkom, a to prostredníctvom špecializovaných aplikácií.  

Partnerstvo založené na hodnotách

"Denne prepravíme viac ako miliardu ľudí. Miliardu. To je jedna šestina ľudstva každý deň. To je neuveriteľné číslo. Toto číslo hovorí o význame a rozsahu našej misie a tom čo sme sa rozhodli vziať si na naše plecia a úzko to súvisí s našimi základnými hodnotami bezpečnosťou a spoľahlivosťou.” — Silvio Napoli, výkonný riaditeľ Schindler Group.

Viac o spolupráci Schindler a Apple: