Nové normy: Schindler je pripravený

01.11.2015

Nové európske normy pre výťahy EN 81-20 a EN 81-50 prinášajú vyššiu úroveň bezpečnosti a lepší komfort jazdy pre pasažierov.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Nové výťahárske normy

Európa urobila krok vpred smerom k bezpečnosti a lepšiemu komfortu jazdy zavedením nových výťahárskych noriem EN 81-20 a EN 81-50, ktoré vstúpili do platnosti 6. augusta 2014. O necelé dva roky už budú tieto normy ako jediné platné pre všetkých. Do 31. augusta 2017 sú v platnosti paralelne ešte aj staré výťahárske normy EN 81-1 a EN 81-2 a výťahy je možné uvádzať do prevádzky aj podľa týchto noriem.

Včasný prechod na tieto nové európske normy predíde problémom pri odovzdávaní týchto výťahov do prevádzky. Najneskôr od 1. septembra 2017 budú musieť všetky nové výťahy, vrátane výťahov určených na výmenu existujúcich výťahov, ako aj všetky výťahové komponenty pre modernizácie výťahov, spĺňať prísnejšie požiadavky nových noriem. Rozhodujúcim bude pritom dátum uvedenia výťahu do prevádzky: Ak príde k zdržaniu výstavby resp. rekonštrukcie objektu, výťah konštruovaný a vyrobený podľa starej normy už nebude možné uviesť do prevádzky - čo môže so sebou priniesť potrebu náročnej a nákladnej prestavby výťahu tak, aby mohol byť uvedený do prevádzky.

Výhody pre pasažierov a servisných technikov

Schindler upravil a prispôsobil všetky svoje výťahy pre nové inštalácie, výmeny výťahov, ako aj jednotlivé komponenty pre modernizácie výťahov, požiadavkám nových noriem. Dodatočné bezpečnostné opatrenia, rovnako ako robustnejšie konštrukcie so sebou prinesú nevyhnutné navýšenie nákladov. Toto sa dotkne všetkých dodávaných výťahov a výťahových komponentov. Nové výťahárske normy prinášajú v prvom rade viac bezpečnosti pre pasažierov a servisných technikov, rovnako ako zlepšenie komfortu jazdy. Tu sú niektoré z najdôležitejších zmien:

  • Zvýšená odolnosť voči požiaru: Kabíny budú odolnejšie voči požiaru.
  • Manuálne otvorenie kabínových dverí v prípade poruchy: Bude možné iba v prípade, ak pasažierom nehrozí žiadne nebezpečenstvo pádu do výťahovej šachty.
  • Viac bezpečnosti pre servisných technikov: Ku zvýšeniu bezpečnosti slúžia zväčšené bezpečnostné priestory v priehlbni a v hlave výťahovej šachty, intenzívnejšie osvetlenie šachty, ako aj povinný ovládací panel so STOP tlačidlom pre servisných technikov v priehlbni výťahu.
  • Robustnejšie steny kabíny a dvere: Zvýšia bezpečnosť a zlepšia komfort jazdy.
  • Svetelná clona na vstupe do kabíny: Väčšia hustota lúčov svetelnej clony zabráni privretiu prstov vo výťahových dverách. 
  • Intenzívnejšie osvetlenie interiéru výťahovej kabíny: Zníži riziko zakopnutia, predovšetkým u osôb, ktoré majú problémy so zrakom.