Digital Business Innovation Award

02.02.2015

Ocenenie pre Schindler IT za využívanie inovatívnych digitálnych technológií.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Nemecké noviny Handelsblatt, v spolupráci s univerzitou v St. Gallene a poskytovateľom IT servisných služieb spoločnosťou Capgemini, udelili spoločnosti Schindler cenu Digital Business Innovation Award 2015. Táto cena sa odovzdáva výkonným riaditeľom pre informačné technológie za inovatívne projekty a iniciatívy vo vzťahu k digitalizácii v ich spoločnostiach. Slávnostné odovzdanie cien sa konalo v Mníchove.

Michael Nilles, výkonný riaditeľ pre informačné technológie spoločnosti Schindler, sa vyjadril: “Som poctený že môžem prijať toto výnimočné ocenenie za spoločnosť Schindler. Naše odvetvie je pri pohľade zvonku často vnímané ako konzervatívne z pohľadu IT - toto ocenenie určite pomôže zmeniť tento pohľad tým že poukazuje na naše rýchle tempo inovácií. Som za celý tím pyšný a vďačný za toto úžasné ocenenie.”

Viac ako 20.000 pracovníkov spoločnosti Schindler v teréne po celom svete denne pri práci využíva svoje “digitálne nástroje” inštalované na zariadeniach Apple, spolu nástrojmi na tradičnú údržbu, montáž a modernizáciu (napr. technické údaje o databáze zariadení, analýzu porúch, oznamy pre servisných technikov, objednávky náhradných dielov). Údaje o výťahoch a eskalátoroch sú pre nich vďaka internetu ľahko dostupné.

“Digitalizácia je v súčasnosti pevne zakotvená ako integrálna súčasť DNA Schindler. Digitálny biznis sa stal každodenným biznisom.” vysvetlil člen poroty, Dr. Uwe Dumslaff, viceprezident spoločnosti Capgemini, vo svojej pochvalnej reči.

Schindler získal túto prestížnu v silnej konkurencii silných celoeurópsky pôsobiacich firiem ako Airbus či Volkswagen.

Digital Business Innovation Award 2015
Porota a víťazi: Walter Brenner z univerzity v St. Gallene, Uwe Dumslaff z Capgemini, držiteľ ocenenia Michael Nilles, výkonný riaditeľ pre informačné technológie Schindler, Michael Neff, výkonný riaditeľ pre informačné technológie RWE a Jens Koenen, editor novín Handelsblatt. Fotografia: Euroforum