Vývoj loga Schindler

Naša obchodná značka má úžasnú históriu, históriu s budúcnosťou...


Logo spoločnosti Schindler toto symbolizuje celkom jednoznačne. Dnes nadväzujeme na to, čo započal ešte dedo Alfreda N. Schindlera svojimi návrhmi loga spoločnosti. Ten prvý vymyslel spolu s mladým spolupracovníkom Maximom Chatelainom. Bol to kruh ako symbol dokonalého celku s kružidlom, ktoré vyjadrovalo presnosť a technickú zdatnosť. Súčasťou loga bol samozrejme aj rok založenia firmy 1874, rovnako ako aj názov spoločnosti Schindler.

Tak začala história úspešnej obchodnej značky. Čo by to ale bolo za históriu bez historiek. Okolo loga panoval kľud až do roku 1925, kedy kružidlo nahradili dve priamky. Aj neskôr grafici ďalej pracovali na obchodnej značke a doplnili ju tromi výraznými červenými pruhmi.

Dnes naša nová obchodná značka s pevnými základmi presne vyjadruje pochopenie našej novej úlohy. Je založená na tradícii a ukazuje do budúcnosti. Logo je precízne, technicky presné, neobyčajne kvalitne graficky spracované a má podobu trojrozmerného obrazca. Vyvoláva predstavu spoľahlivosti a správnej orientácie. Posiluje obraz našej spoločnosti.

Pozrite si vývoj loga spoločnosti Schindler od roku 1910:

Schindler logo 1910

1910

Zaguľatený tvar prvého loga symbolizuje presnosť, kružidlo umiestnené v dolnej časti symbolizuje precíznosť strojárenskej výroby. Rok uprostred kružidla pripomína rok založenia firmy. 

Schindler logo 1925

1925

V roku 1925 bolo logo Schindler zjednodušené a oficiálne zaregistrované. 

Schindler logo 1974

1974

Po takmer päťdesiatich rokoch sa logo firmy mení - čierna farba je výraznejšia a ľahšie rozpoznateľná. Toto logo dnes ešte môžete nájsť na výťahoch namontovaných pred rokom 1990.

Schindler logo 1985

1985

Logo Schindler sa radikálne mení a modernizuje vďaka červeným pruhom, ktoré tvoria dominantu loga. Tieto vertikálne pruhy symbolizujú vertikálnu integráciu činností spoločnosti.

Schindler logo 2006

2006

Tradičný dizajn loga Schindler sa v tomto roku po dvadsiatich rokoch opäť vracia. Prináša so sebou názov spoločnosti v rovnakej červenej farbe a odráža korporátne hodnoty: spoľahlivosť, mobilitu a priekopníctvo.

Vďaka svojej trojrozmernosti vyjadruje dynamický pohyb, farby znázorňujú technickú precíznosť a kvalitu.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com