Udržateľnosť rozvoja We Elevate... Náš svet

„V spoločnosti Schindler sme presvedčení, že udržateľnosť je zmyslom pre myseľ. Je to o tom, ako konáme a preberáme zodpovednosť - voči akcionárom, spoločnosti a jej zamestnancom. Udržateľnosť je náš záväzok voči spoločnosti, našej planéte a budúcim generáciám.“
Silvio Napoli, predseda predstavenstva.


Schindler presúva denne viac ako 1,5 miliardy ľudí. A nielen vertikálne - spájame ľudí mnohými spôsobmi. Prispievame k mobilite v mestskom svete a uľahčujeme každodenný život. S našimi výrobkami a službami máme prst priamo na pulze a formujeme spôsob, akým ľudia dnes žijú - a bude žiť v budúcnosti.
Schindler sa snaží minimalizovať využívanie prírodných zdrojov, investovať do ľudí a v konečnom dôsledku pozitívne prispieva k spoločnosti. Chceme vytvárať hodnotu pre ľudí a neustále zlepšovať kvalitu života v mestách. Na dosiahnutie týchto cieľov sa naša stratégia trvalej udržateľnosti zameriava na šesť priorít s cieľom dosiahnuť čo najväčší vplyv.

Našich 6 priorít

  1. Enhance safety
  2. Attract diverse talents
  3. Create value in communities
  4. Pioneer smart urban mobility
  5. Lower vehicle fleet emissions
  6. Increase sustainability performance of suppliers

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com