Udržateľnosť rozvoja We Elevate... Náš svet

„V spoločnosti Schindler sme presvedčení, že udržateľnosť je zmyslom pre myseľ. Je to o tom, ako konáme a preberáme zodpovednosť - voči akcionárom, spoločnosti a jej zamestnancom. Udržateľnosť je náš záväzok voči spoločnosti, našej planéte a budúcim generáciám. ““ Silvio Napoli, predseda predstavenstva.


Schindler presúva denne viac ako 1,5 miliardy ľudí. A nielen vertikálne - spájame ľudí mnohými spôsobmi. Prispievame k mobilite v mestskom svete a uľahčujeme každodenný život. S našimi výrobkami a službami máme prst priamo na pulze a formujeme spôsob, akým ľudia dnes žijú - a bude žiť v budúcnosti.
Schindler sa snaží minimalizovať využívanie prírodných zdrojov, investovať do ľudí a v konečnom dôsledku pozitívne prispieva k spoločnosti. Chceme vytvárať hodnotu pre ľudí a neustále zlepšovať kvalitu života v mestách. Na dosiahnutie týchto cieľov sa naša stratégia trvalej udržateľnosti zameriava na šesť priorít s cieľom dosiahnuť čo najväčší vplyv.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com