Kontakty na pracovníkov Schindler Slovensko

Kontakt na centrálny dispečing

Telefón: 0850 123 724

E-mail: dispecing.sk@schindler.com

(Uviaznutie osoby resp. osôb v zaseknutom výťahu hláste výhradne telefonicky.)

Centrála spoločnosti:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

IČO: 31 402 828
IČ pre DPH: SK2020338419 
číslo účtu: SK38 8130 0000 0020 0269 0008

Tel.: +421 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.924/B

mapa Centrála spoločnosti

NOVÉ INŠTALÁCIE (NI) - predaj

BRATISLAVA:

Ing. Branislav KAUFMANN

Mobil: +421 903 830 330

E-mail: branislav.kaufmann@schindler.com

 

Peter VIAZANKO

Mobil: +421 903 221 995

E-mail: peter.viazanko@schindler.com

 

KOŠICE:

Peter KOČIŠ

Mobil: +421 903 780 302

E-mail: peter.kocis@schindler.com

mapa Košického strediska

 

MODERNIZÁCIE (vrátane výmen výťahov) - predaj

BRATISLAVA:

Tomáš JANOTKA

Mobil: +421 911 820 127

E-mail: tomas.janotka@schindler.com

 

BANSKÁ BYSTRICA - POPRAD:

Rastislav HRNČIRÍK

Mobil: +421 911 676 608

E-mail: rastislav.hrncirik@schindler.com

mapa strediska Banská Bystrica

 

KOŠICE:

Ing. Marián Čalfa

Mobil: +421 911 421 788

E-mail: marian.calfa@schindler.com

 

 


Servisné stredisko: BRATISLAVA - NITRA

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 72 41 11

PREDAJCA SERVISNÝCH SLUŽIEB

Andrej Bilik

Tel.: +421 902 955 866

andrej.bilik@schindler.com

 

VEDÚCI SERVISNÉHO STREDISKA

Stanislav HARAMIA

Tel.: +421 910 865 886

stanislav.haramia@schindler.com

 

Mgr. Ľubomír RADOŠOVSKÝ

Tel.: +421 903 221 994

lubomir.radosovsky@schindler.com

Servisné stredisko: ŽILINA - TRENČÍN

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Kragujevská 4
010 01 Žilina

Viera KASMANOVÁ

Tel.: +421 902 955 844

E-mail: viera.kasmanova@schindler.com

mapa Žilinské stredisko

 

Servisné stredisko: POPRAD - BANSKÁ BYSTRICA

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
058 01 Poprad

Lýdia JAVORSKÁ

Tel.: +421 903 619 007

E-mail: lydia.javorska@schindler.com

mapa Popradské stredisko

Servisné stredisko: KOŠICE

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Jarmočná 3
040 01 Košice

Tel.: +421 55 625 24 64

E-mail: jitka.hornakova@schindler.com

mapa Košického strediska

 


Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com