Kontakty na pracovníkov Schindler Slovensko

Tu nájdete zoznam kontaktných údajov na osoby v spoločnosti Schindler - adresy pobočiek a regionálne obchodné zastúpenie.


Kontakt na centrálny dispečing

Telefón: 0850 123 724
E-mail: dispecing.sk@schindler.com

(Uviaznutie osoby resp. osôb v zaseknutom výťahu hláste výhradne telefonicky.)

Centrála spoločnosti:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

IČO: 31 402 828
IČ pre DPH: SK2020338419 
číslo účtu: SK38 8130 0000 0020 0269 0008

Tel.: +421 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.924/B

mapa Centrála spoločnosti

NOVÉ INŠTALÁCIE (NI) - predaj

BRATISLAVA:

Ing. Branislav KAUFMANN
Mobil: +421 903 830 330
E-mail: branislav.kaufmann@schindler.com


Peter VIAZANKO
Mobil: +421 903 221 995
E-mail: peter.viazanko@schindler.com


Alojz FIALA
Mobil: +421 910 705 005
E-mail: alojz.fiala@schindler.com

 

KOŠICE:

Peter KOČIŠ
Mobil: +421 903 780 302
E-mail: peter.kocis@schindler.com
mapa Košického strediska

MODERNIZÁCIE (vrátane výmen výťahov) - predaj

BRATISLAVA:

Tomáš JANOTKA
Mobil: +421 911 820 127
E-mail: tomas.janotka@schindler.com

 

BANSKÁ BYSTRICA - POPRAD:

Rastislav HRNČIRÍK
Mobil: +421 911 676 608
E-mail: rastislav.hrncirik@schindler.com
mapa strediska Banská Bystrica

 

KOŠICE:

Ing. Jana FAJNOROVÁ
Mobil: +421 910 839 544
E-mail: jana.fajnorova@schindler.com

Servisné stredisko: BRATISLAVA - NITRA

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 32 72 41 11

 

VEDÚCI SERVISNÉHO STREDISKA

Stanislav HARAMIA
Tel.: +421 910 865 886
stanislav.haramia@schindler.com


Mgr. Ľubomír RADOŠOVSKÝ
Tel.: +421 903 221 994
lubomir.radosovsky@schindler.com

Servisné stredisko: ŽILINA - TRENČÍN

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Kragujevská 4
010 01 Žilina

Viera KASMANOVÁ
Tel.: +421 902 955 844
E-mail: viera.kasmanova@schindler.com
mapa Žilinské stredisko

Servisné stredisko: POPRAD - BANSKÁ BYSTRICA

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
058 01 Poprad

Lýdia JAVORSKÁ
Tel.: +421 903 619 007
E-mail: lydia.javorska@schindler.com
mapa Popradské stredisko

Servisné stredisko: KOŠICE

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Jarmočná 3
040 01 Košice

Jaroslav KUDELKA
Tel.: +421 55 625 24 64
E-mail: jaroslav.kudelka@schindler.com

mapa Košického strediska

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com