Schindler Digital Plan - Your Planning tool  for elevators and escalators

Schindler Plan & Design

  • Schindler Product Facts
    Plánovaný návrh
  • Schindler Product Facts
    Rýchla kontrola
  • Schindler Product Facts
    Design

Navrhovanie a plánovanie výťahov a eskalátorov v priebehu niekoľkých minút. Náš ľahko použiteľný online plánovací nástroj zjednodušuje návrh zodpovedajúceho vertikálneho riešenia pre vašu budovu.


Projektanti, architekti, a projektoví manažéri si môžu stiahnuť svoje špecifické údaje o plánovaní eskalátorov alebo výťahov vo forme výkresov CAD (dwg, dxf), modelov BIM (ifc) alebo textovej špecifikácie (docx).

Len niekoľkými kliknutiami Vám môžeme poskytnúť nielen odporúčania, ale aj komplexný návrh produktu a podrobný výkres.


“Neviem aký výťah alebo eskalátor potrebujem pre moju budovu.…”

V module Plan ste riadení správnym riešením pre váš projekt. Zadajte detaily budovy pre analýzu prevádzky. Vyberte svoj výrobok z odporúčaného rozsahu. Stiahnite si rozvrhnutie výkresov a vytvorte špecifikáciu ponuky.

“Viem, aký výťah potrebujem pre moju budovu…”

Ak chcete priamo pristupovať ku výkresom rozloženia výťahu, použite možnosť Rýchla cesta a stiahnite súbory vo formáte pdf / dwg / dxf.


“Chcem zmeniť interiér výťahu…”

Modul Design vám umožňuje vytvoriť interiér vášho výťahu,
vybrať si možnosti a funkcie a stiahnuť konkrétny design.

Pre najvernejšie zobrazenie farieb Vám odporúčame použiť iMac alebo iPad.


"Chcem mať prístup k mojim uloženým projektom..."

Prihláste sa na Užívateľský portál a prehliadnite si uložené projekty a stiahnite špecifikácie.


Schindler Plan & Design

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.:        +421 / 2 32 72 41 11
E-mail:    info.sk@schindler.com