ethical standards, code of conduct, professional, interactions, guidelines, law,

Schindler Compliance Program

Všetci zamestnanci spoločnosti Schindler sa zaväzujú dodržiavať tie najvyššie etické štandardy profesionálneho správania vo vzťahu ku zákazníkom, kolegom, obchodným partnerom, konkurentom, štátnym orgánom a komunitám, v ktorých pôsobia.

Máme viac ako 200 zamestnancov oddelenia Compliance na celom svete

V spoločnosti Schindler zamestnanci kontrolujú dodržiavanie predpisov na všetkých úrovniach spoločnosti.

 


Štandardy a pravidlá

Code of Conduct (CoC)
5 základných princípov na 1 strane - zachovávať najvyššie princípy profesionálneho a osobného správania sa vo vzťahu k zákazníkom
PDF, 
Všeobecné smernice k Etickému kódexu
neoddeliteľná súčasť Etického kódexu - význam v každodennej praxi, dodržiavanie pravidiel a nariadení
PDF, 
Stratégia dodávateľa
dodržiavanie najvyššej úrovne profesionálneho správania sa
PDF, 
POKYNY pre použitie ASE linky etiky
zdieľanie osvedčených postupov alebo obáv zamestnancov
PDF, 

Odozva zhora

CEO Silvio Napoli o dodržiavaní pravidiel

"V spoločnosti Schindler je naším cieľom byť najrešpektovanejšou spoločnosťou nášho odvetvia na celom svete. Vyhráme len tak, že budeme ponúkať najlepšie produkty a jedinečné služby, budovať trvalé vzťahy so zákazníkmi a tým, že sa staneme lídrami a inovátormi s neustálym záujmom o pokrok a zlepšovanie. Naša misia je vytvárať dlhodobé hodnoty.

To, čo neurobíme, a ani nikdy nedovolíme nikomu, kto pracuje pre spoločnosť Schindler urobiť, je snažiť sa vyhrať podvádzaním. V našej spoločnosti nie je miesto na korupciu ani porušovanie pravidiel konkurencie, na dávanie alebo branie úplatkov alebo na akékoľvek formy iných podvodných praktík. A to platí bez diskusie rovnako ako náš záväzok voči bezpečnosti práce. V spoločnosti Schindler sme tím, ktorý má spoločné hodnoty a kódex správania. Spoločne vyhráme, len ak budeme najlepší."

CEO Silvio Napoli o dodržiavaní pravidiel

Organizácia oddelenia Compliance

Schindler Compliance Network je integrovaná do firemnej štruktúry:
 

HQ Compliance

Konkrétny zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie zásad skupiny sa nachádza vždy vo Švajčiarsku a aj v každom regióne pôsobí regionálny riaditeľ Compliance: Amerika, Čína, Ázia, Tichomorie, Európa, Afrika, Stredný východ a India.

 

Regionálne oddelenia Compliance

Zamestnanci zodpovední za región podporujú dodržiavanie etiky tým, že koordinujú procesy compliance v jednotlivých regiónoch a krajinách: Latinská Amerika, Juhovýchodná Ázia, Japonsko a Kórea, Stredný východ a severná Afrika, Austrália a Nový Zéland.

 

Miestni zamestnanci zodpovední za Compliance

V každej firme spoločnosti Schindler po celom svete pôsobí manažér s hlavnou funkciou v oblasti práva, financií, ľudských zdrojov alebo vnútorného auditu a má zároveň zodpovednosť aj za procesy Compliance. On alebo ona predstavuje "prvý kontakt", koordinuje aktivity Compliance lokálne a je aj "kritickým hlasom dodržiavania etiky businessu".


Máme integritu

Spoločnosť Schindler spustila celosvetový program Compliance už v polovici 90. rokov. Aby sme sa vyhli rizikám a kontrolovali procesy súvisiace s dodržiavaním predpisov, zaviedli sme systematické Compliance pravidlá a procesy, ktoré od všetkých vyžadujeme v súlade s našou koncepciou "Troch E“ (Educate-Examine-Enforce, čiže Vzdelávaj-Kontroluj-Vymáhaj)".

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com