Schindler Compliance Program

Všetci zamestnanci spoločnosti Schindler sa zaväzujú dodržiavať tie najvyššie etické štandardy profesionálneho správania vo vzťahu ku zákazníkom, kolegom, obchodným partnerom, konkurentom, štátnym orgánom a komunitám, v ktorých pôsobia.

Máme viac ako 200 zamestnancov oddelenia Compliance na celom svete

V spoločnosti Schindler zamestnanci kontrolujú dodržiavanie predpisov na všetkých úrovniach spoločnosti.

 


Štandardy a pravidlá

Code of Conduct (CoC)
5 základných princípov na 1 strane - zachovávať najvyššie princípy profesionálneho a osobného správania sa vo vzťahu k zákazníkom
PDF, 
Všeobecné smernice k Etickému kódexu
neoddeliteľná súčasť Etického kódexu - význam v každodennej praxi, dodržiavanie pravidiel a nariadení
PDF, 
Stratégia dodávateľa
dodržiavanie najvyššej úrovne profesionálneho správania sa
PDF, 
POKYNY pre použitie ASE linky etiky
zdieľanie osvedčených postupov alebo obáv zamestnancov
PDF, 
CEO Silvio Napoli o dodržiavaní pravidiel

Odozva zhora

CEO Silvio Napoli o dodržiavaní pravidiel

"V spoločnosti Schindler je naším cieľom byť najrešpektovanejšou spoločnosťou nášho odvetvia na celom svete. Vyhráme len tak, že budeme ponúkať najlepšie produkty a jedinečné služby, budovať trvalé vzťahy so zákazníkmi a tým, že sa staneme lídrami a inovátormi s neustálym záujmom o pokrok a zlepšovanie. Naša misia je vytvárať dlhodobé hodnoty.

To, čo neurobíme, a ani nikdy nedovolíme nikomu, kto pracuje pre spoločnosť Schindler urobiť, je snažiť sa vyhrať podvádzaním. V našej spoločnosti nie je miesto na korupciu ani porušovanie pravidiel konkurencie, na dávanie alebo branie úplatkov alebo na akékoľvek formy iných podvodných praktík. A to platí bez diskusie rovnako ako náš záväzok voči bezpečnosti práce. V spoločnosti Schindler sme tím, ktorý má spoločné hodnoty a kódex správania. Spoločne vyhráme, len ak budeme najlepší."


Organizácia oddelenia Compliance

Schindler Compliance Network je integrovaná do firemnej štruktúry:
 

HQ Compliance
Konkrétny zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie zásad skupiny sa nachádza vždy vo Švajčiarsku a aj v každom regióne pôsobí regionálny riaditeľ Compliance: Amerika, Čína, Ázia, Tichomorie, Európa, Afrika, Stredný východ a India.

Regionálne oddelenia Compliance
Zamestnanci zodpovední za región podporujú dodržiavanie etiky tým, že koordinujú procesy compliance v jednotlivých regiónoch a krajinách: Latinská Amerika, Juhovýchodná Ázia, Japonsko a Kórea, Stredný východ a severná Afrika, Austrália a Nový Zéland.

Miestni zamestnanci zodpovední za Compliance
V každej firme spoločnosti Schindler po celom svete pôsobí manažér s hlavnou funkciou v oblasti práva, financií, ľudských zdrojov alebo vnútorného auditu a má zároveň zodpovednosť aj za procesy Compliance. On alebo ona predstavuje "prvý kontakt", koordinuje aktivity Compliance lokálne a je aj "kritickým hlasom dodržiavania etiky businessu".


Máme integritu

Spoločnosť Schindler spustila celosvetový program Compliance už v polovici 90. rokov. Aby sme sa vyhli rizikám a kontrolovali procesy súvisiace s dodržiavaním predpisov, zaviedli sme systematické Compliance pravidlá a procesy, ktoré od všetkých vyžadujeme v súlade s našou koncepciou "Troch E“ (Educate-Examine-Enforce, čiže Vzdelávaj-Kontroluj-Vymáhaj)".

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com