Tipy pre pasažierov

Tipy, ktoré pomôžu pasažierom výťahov a eskalátorov bezpečne sa prepraviť do cieľa. V prípade mimoriadnej udalosti zachovajte pokoj a rozvahu.


Tips for users
Tipy pre užívateľov ako sa bezpečne prepravovať vo výťahoch

Tipy pre výťahy

 • Pozor kam stúpate – kabína výťahu nemusí byť v rovine s podlahou na nástupisku.
 • Stojte ďalej od dverí – dbajte aby šaty a odevné doplnky boli ďaleko od dverí.
 • Pevne držte deti a domácich miláčikov.
 • Pasažieri najbližšie k dverám by sa mali pohnúť prví po príjazde kabíny do stanice. 
 • Stlačte a podržte tlačidlo OTVÁRANIE DVERÍ, ak je potrebné aby dvere zostali otvorené, alebo požiadajte niekoho, aby stlačil toto tlačidlo, ak to potrebujete vy.
 • Nikdy sa nesnažte zastaviť zatvárajúce sa dvere, počkajte na ďalšiu kabínu. 
 • Sledujte na displeji číslo poschodia.
 • Ak sa dvere výťahu neotvoria keď kabína výťahu zastane v stanici, stlačte tlačidlo OTVÁRANIE DVERÍ.
Safety tips on escalators
Tipy pre eskalátory ako sa bezpečne prepravovať

Tipy pre eskalátory

 • Sledujte smer jazdy a nastupujte a vystupujte obzvlášť opatrne.
 • Buďte opatrní ak používate bifokálne alebo iné špeciálne okuliare.
 • Držte deti pevne jednou rukou, prípadne ich chyťte za voľnú ruku.
 • Tašky držte pevne v jednej ruke, ale vždy si nechajte jednu ruku voľnú pre chytenie sa madla. 
 • Po nastúpení na stupeň uchopte pohyblivé madlo.
 • Nechoďte v protismere pohybu eskalátora.
 • Na eskalátore nikdy neprepravujte invalidné vozíky, elektrické kolobežky, detské kočíky, ručné vozíky, batožinu na kolieskach alebo podobné predmety.
 • Pri jazde na eskalátore: Voľné oblečenie držte ďalej od povrchu stupňov a bokov eskalátora.
 • Používajte uzatvorené topánky s pevnou podrážkou, nepoužívajte obuv s mäkkou podrážkou.
 • Stojte ďalej od okrajov eskalátora. 
 • Dívajte sa dopredu a pevne sa držte pohyblivého madla.
 • Pomaly meňte úchop madla, ak madlo ide rýchlejšie alebo naopak ak zaostáva za pohybom stupňov. 
 • Nešplhajte sa na madlo, ani sa po ňom nespúšťajte. 
 • Nenechajte deti sedieť na stupňoch alebo stáť blízko pri okrajoch eskalátora.
 • Pri vystupovaní z eskalátora: Nezastavujte sa a rázne vystúpte z eskalátora. 
 • Dbajte na to, aby ste pri vystupovaní prekročili okraj výstupnej dosky, nezošmykujte sa chodidlami pri vystupovaní z okraja eskalátora.
 • Okamžite po vystúpení opustite výstupnú plochu z eskalátora, nezastavujte preto aby ste sa s niekým porozprávali, prípadne aby ste sa porozhliadli - za vami môžu byť ďalší pasažieri. 

V prípade mimoriadnej udalosti

 • Ak výťah zastane medzi stanicami, netreba robiť paniku. Vo výťahu je dostatok vzduchu.
 • Nesnažte sa opustiť kabínu zaseknutého výťahu.
 • Použite tlačidlo ZVONČEK, telefón alebo intercom na privolanie pomoci.
 • Hlavne počkajte na príchod kvalifikovanej pomoci, nikdy sa nesnažte opustiť výťah, ktorý nezastal normálnym spôsobom. 
 • V prípade výpadku napájania sa rozsvieti núdzové osvetlenie v kabíne.

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com