Tipy pre majiteľov a správcov

Service Technician

Skôr ako zavoláte servis

  • Presvedčte sa osobne či skutočne nastal problém, hlavne v prípade ak máte informáciu o probléme len "z druhej ruky".
  • Skontrolujte STOP tlačidlo. Uistite sa, že je v normálnej polohe "zapnuté".
  • Skontrolujte a uistite sa že sú všetky kľúčikové alebo bezpečnostné spínače v normálnej polohe "zapnuté".
  • Skontrolujte prekážky v priestore dverí - cudzie teleso v drážkach dverí, alebo cudzie teleso blokujúce kompletné uzavretie dverí.
  • Uistite sa že napájanie z rozvádzača je postačujúce a bez poruchy. Zabezpečte kontrolu kvalifikovanou osobou, či v rozvádzači nie je vypadnutý istič.

Mimoriadne situácie

Zaseknutie výťahu

  • V ŽIADNOM PRÍPADE sa nepokúšajte otvoriť dvere výťahu alebo bezpečnostný otvor na strope výťahovej kabíny. Vyčkajte na príjazd servisného technika. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo pasažierov viacerým rizikám pri pokuse o vyslobodenie uviaznutých pasažierov.
  • Spojte sa s pasažiermi vo výťahovej kabíne. Uistite sa že žiadny z nich neaktivoval náhodne STOP tlačidlo (ak je takáto možnosť). Ak nie, uistite pasažierov že pomoc je už na ceste
  • Kontaktujte neodkladne servisnú spoločnosť a oznámte im, že v kabíne je uviaznutá osoba (osoby).
  • Neprerušujte komunikáciu s osobami v kabíne. Uistite ich, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo a pripomeňte im, že musia zostať v kabíne až pokým nedorazí pomoc. Informujte ich o predpokladanom čase príjazdu servisného technika.
Telephone operator talking to a customer

Požiar

Výťahy nesmú byť nikdy použité počas požiaru, okrem požiarnych výťahov použitých požiarnikom alebo inými špeciálne poučenými pracovníkmi. Ako úniková cesta pre ľudí, ktorí zostali v budove počas požiaru, musí byť použité schodisko v budove.