Tipy pre majiteľov a správcov

Pre majiteľov a správcov budov, ako zodpovedných za prevádzku výťahov a eskalátorov, sú tieto tipy neoceniteľné.


Service Technician

Skôr ako zavoláte servis

  • Presvedčte sa osobne, či skutočne nastal problém, hlavne v prípade ak máte informáciu o probléme len "z druhej ruky".
  • Skontrolujte STOP tlačidlo. Uistite sa, že je v normálnej polohe "zapnuté".
  • Skontrolujte a uistite sa, že sú všetky kľúčikové alebo bezpečnostné spínače v normálnej polohe "zapnuté".
  • Skontrolujte prekážky v priestore dverí - cudzie teleso v drážkach dverí, alebo cudzie teleso blokujúce kompletné uzavretie dverí.
  • Uistite sa, že napájanie z rozvádzača je postačujúce a bez poruchy. Zabezpečte kontrolu kvalifikovanou osobou, či v rozvádzači nie je vypadnutý istič.
pomoc v krízovej situácii
Ako postupovať v krízovej situácii

Mimoriadne situácie

Zaseknutie výťahu

- V ŽIADNOM PRÍPADE sa nepokúšajte otvoriť dvere výťahu alebo bezpečnostný otvor na strope výťahovej kabíny. Počkajte na príjazd servisného technika. V opačnom prípade môžete vystaviť seba alebo pasažierov viacerým rizikám pri pokuse o vyslobodenie uviaznutých pasažierov.
- Spojte sa s pasažiermi vo výťahovej kabíne. Uistite sa, že žiadny z nich neaktivoval náhodne STOP tlačidlo (ak je takáto možnosť). Ak nie, uistite pasažierov že pomoc je už na ceste.


call centrum

 

- Kontaktujte neodkladne servisnú spoločnosť a oznámte im, že v kabíne je uviaznutá osoba (osoby).
- Neprerušujte komunikáciu s osobami v kabíne. Uistite ich, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo a pripomeňte im, že musia zostať v kabíne až pokým nedorazí pomoc. Informujte ich o predpokladanom čase príjazdu servisného technika.


Požiar

Výťahy nesmú byť nikdy použité počas požiaru, okrem požiarnych výťahov použitých požiarnikom, alebo inými špeciálne poučenými pracovníkmi. Ako úniková cesta pre ľudí, ktorí zostali v budove počas požiaru, musí byť použité schodisko v budove.

 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com