S deťmi

Široké, vyleštené a trblietavé stupne, ktoré sa hýbu. Hrubé gumené madlá. Bočný obklad v ktorom sa môžete vidieť. Pohyblivé ihrisko? Nie, je to eskalátor. Deti sa vedia hrať takmer všade, eskalátory nie sú výnimkou. Hoci vy viete, že eskalátor nie je hračka, veľa detí to nevie. Rešpektovanie nasledujúcich jednoduchých pravidiel spríjemní jazdu a urobí ju pre deti bezpečnejšou. 


Cestujúca rodina

Deti vo výťahoch

Pravidlá pre bezpečnú jazdu výťahom sú takmer rovnaké pre deti aj pre dospelých.

 • Deti by mali byť opatrné najmä v blízkosti dverí. 
 • Deti nesmú dávať ruky alebo nohy medzi pohybujúce sa dvere a dverné ostenie. 
 • Deti nesmú skúšať zastaviť zatvárajúce sa dvere vkladaním ruky alebo nohy do ich dráhy. 
Pri jazde s malým dieťaťom ho držte za ruku, alebo držte dieťa na jednej ruke a madlo v druhej ruke. Pomôžte deťom nastúpiť na eskalátor aj vystúpiť z eskalátora.

Deti na eskalátoroch

Pri jazde s malým dieťaťom ho držte za ruku, alebo držte dieťa na jednej ruke a madlo v druhej ruke. Pomôžte deťom nastúpiť na eskalátor aj vystúpiť z eskalátora.

 • Nedovoľte deťom sadať si na stupne eskalátora - môže zachytiť ich šaty alebo prsty. 
 • Nikdy nenechajte deti voziť sa na alebo hrať sa s pohyblivým madlom. 
 • Nedovoľte deťom jazdiť na eskalátore bez dozoru. 
 • Nedovoľte deťom kráčať alebo bežať po eskalátore smerom nadol ak ide smerom nahor, ani smerom nahor ak eskalátor ide smerom nadol.
 • Nenechajte deti ťahať nohy pozdĺž strán eskalátora. Akokoľvek lákavé je vytvárať charakteristický "piskľavý" zvuk, detská noha sa môže zachytiť medzi stupeň eskalátora a bočný panel, čo môže zapríčiniť vážny úraz.
 • Nikdy neprepravujte na eskalátore detský kočík. Namiesto eskalátora použite výťah.

Unsafe riding practices

Tipy pre majiteľov budov a správcov

 • Sledujte či niekto nekoná nebezpečne pri použití zariadenia (dieťa alebo dospelý) a zabráňte nehodám.
 • Neumiestňujte do blízkosti eskalátora veci, ktoré by mohli pritiahnuť pozornosť detí.  

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com