Bezpečnosť produktov

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
E-mail: info.sk@schindler.com

Recepcia Primetower

Bezpečnostné prvky výťahov

Výťahové systémy dneška striktne rešpektujú bezpečnostné predpisy a normy a využívajú širokú paletu bezpečnostných prvkov, určených na minimalizáciu rizika vzniku nehôd a na zabezpečenie rýchlej a spoľahlivej jazdy. Medzi tieto bezpečnostné prvky patria:

 • bezpečnostné brzdy,
 • snímače dverí,
 • dovierače (zatváracie mechanizmy) dverí,
 • bezpečnostné spínače dverí do priehlbne šachty,
 • bezpečnostné spínače v šachte,
 • dverné zábrany,
 • núdzová evakuácia do najbližšej stanice v prípade poruchy výťahu,
 • nárazníky v priehlbni,
 • bezpečnostné núdzové spínače,
 • bezpečnostné telefónne a iné komunikačné zariadenia,
 • núdzové osvetlenie v kabíne,
 • núdzové napájanie,
 • bezpečnostné systémy pre prípad požiaru.

O presnej technickej špecifikácii dodávaného výťahu, vrátane voliteľných príslušenstiev a bezpečnostných prvkov, rozhoduje zákazník, po doporučení spoločnosti.


Core Shopping Mall

Bezpečnostné prvky eskalátorov a pohyblivých chodníkov

Eskalátory a pohyblivé chodníky dneška striktne rešpektujú bezpečnostné predpisy a normy a využívajú širokú paletu bezpečnostných prvkov, určených na minimalizáciu rizika vzniku nehôd a na zabezpečenie rýchlej a spoľahlivej jazdy. Medzi tieto bezpečnostné prvky patria:

 • snímače, ktoré zabezpečia automatické vypnutie zariadenia, ak sa niektorá zo súčastí zariadenia nachádza mimo svojej normálnej polohy,
 • ochranné kefky zabraňujúce zachyteniu predmetov v eskalátore,
 • detektory pohybu madla,
 • monitoring celistvosti stupňov,
 • monitoring chýbajúceho stupňa,
 • snímače na nástupnej a výstupnej doske,
 • monitoring výšky stupňa,
 • snímače umiestnené na okope,
 • bezpečnostné vypínače,
 • regulované zastavovanie,
 • podsvietenie stupňov,
 • žlté nástupné hrebene,
 • vodiace prvky madla. 

O presnej technickej špecifikácii dodávaného eskalátora a pohyblivého chodníka, vrátane voliteľných príslušenstiev a bezpečnostných prvkov, rozhoduje zákazník, po doporučení spoločnosti.