Bezpečnosť produktov

Pokyny pre bezpečné používanie výťahov a eskalátorov.


Recepcia Primetower

Bezpečnostné prvky výťahov

Výťahové systémy dneška striktne rešpektujú bezpečnostné predpisy a normy a využívajú širokú paletu bezpečnostných prvkov, určených na minimalizáciu rizika vzniku nehôd a na zabezpečenie rýchlej a spoľahlivej jazdy. Medzi tieto bezpečnostné prvky patria:

 1. bezpečnostné brzdy,
 2. snímače dverí,
 3. dovierače (zatváracie mechanizmy) dverí,
 4. bezpečnostné spínače dverí do priehlbne šachty,
 5. bezpečnostné spínače v šachte,
 6. dverné zábrany,
 7. núdzová evakuácia do najbližšej stanice v prípade poruchy výťahu,
 8. nárazníky v priehlbni,
 9. bezpečnostné núdzové spínače,
 10. bezpečnostné telefónne a iné komunikačné zariadenia,
 11. núdzové osvetlenie v kabíne,
 12. núdzové napájanie,
 13. bezpečnostné systémy pre prípad požiaru.

O presnej technickej špecifikácii dodávaného výťahu, vrátane voliteľných príslušenstiev a bezpečnostných prvkov, rozhoduje zákazník, po doporučení spoločnosti.


Core Shopping Mall

Bezpečnostné prvky eskalátorov a pohyblivých chodníkov

Eskalátory a pohyblivé chodníky dneška striktne rešpektujú bezpečnostné predpisy a normy a využívajú širokú paletu bezpečnostných prvkov, určených na minimalizáciu rizika vzniku nehôd a na zabezpečenie rýchlej a spoľahlivej jazdy. Medzi tieto bezpečnostné prvky patria:

 1. snímače, ktoré zabezpečia automatické vypnutie zariadenia, ak sa niektorá zo súčastí zariadenia nachádza mimo svojej normálnej polohy,
 2. ochranné kefky zabraňujúce zachyteniu predmetov v eskalátore,
 3. detektory pohybu madla,
 4. monitoring celistvosti stupňov,
 5. monitoring chýbajúceho stupňa,
 6. snímače na nástupnej a výstupnej doske,
 7. monitoring výšky stupňa,
 8. snímače umiestnené na okope,
 9. bezpečnostné vypínače,
 10. regulované zastavovanie,
 11. podsvietenie stupňov,
 12. žlté nástupné hrebene,
 13. vodiace prvky madla. 

O presnej technickej špecifikácii dodávaného eskalátora a pohyblivého chodníka, vrátane voliteľných príslušenstiev a bezpečnostných prvkov, rozhoduje zákazník, po doporučení spoločnosti. 

Centrála spoločnosti

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

Tel.: +421 / 2 32 72 41 11
info.sk@schindler.com